CAD/CAM/CNC

Vẽ mặt cắt và ký hiệu vật liệu – Lệnh Hatch AutoCAD Mechanical

access_timeTháng Một 5, 2015

Trong AutoCAD Mechanical cung cấp các lệnh để gọi trực tiếp các mẫu mặt cắt với góc nghiêng (Angle) và khoảng cách giữa các đường

Công cụ truy bắt điểm trong AutoCAD Mechanical – OSNAP AutoCAD Mechanical

access_timeTháng Một 5, 2015

Chế độ truy bắt điểm Thường trú: tự động bắt chính xác vị trí các điểm dựa trên các đối tượng đã có thông qua

Các lệnh vẽ đường tâm AutoCAD Mechanical

access_timeTháng Một 5, 2015

Trong AutoCAD Mechanical ta có thể tạo tự động các đường tâm. Các đặc điểm đường tâm bao gồm tất cả các lệnh liên quan

Trọn bộ tài liệu CAD CAM CNC tự học phần mềm

access_timeTháng Hai 27, 2015

Tất cả tài liệu đều được cung cấp dưới dạng thư mục để mọi người dễ down và tiết kiệm thời gian nhất, gồm các

Chia đối tượng thành nhiều đoạn bằng nhau – Lệnh Devide AutoCAD Mechanical

access_timeTháng Một 5, 2015

Dùng để chia các đoạn thẳng, cung tròn, đường tròn… thành nhiều đoạn bằng nhau. Tại vị trí các điểm chia, AutoCAD Mechanical sẽ vẽ

Lấy đối xứng qua trục – Lệnh Mirror AutoCAD Mechanical

access_timeTháng Một 5, 2015

Lệnh Mirror dùng để tạo đối tượng mới đối xứng với các đối tượng được chọn qua một trục (2 điểm). Gọi lệnh Mirror bằng

Cách vẽ Threads (ren) trong đinh ốc bằng Solidworks

access_timeTháng Tư 14, 2013

Trước tiên, ta dựng thân bu lông là một khối trụ có đường kính 8mm và dài 30mm. Sau đó chọn một mặt đầu để

Tạo template drawing trong SolidWorks

access_timeTháng Tám 5, 2013

Việc tạo template sẽ giúp chúng ta tránh việc chỉnh lại tiêu chuẩn cho mỗi bản vẽ, từ đó giúp chúng ta giảm được thời gian cho việc

Tạo đối tượng song song – Lệnh Offset AutoCAD Mechanical

access_timeTháng Một 5, 2015

Lệnh Offset dùng để tạo các đối tượng song song theo hướng vuông góc với đối tượng được chọn theo một khoảng cách xác định.

Xoay đối tượng quanh một điểm – Lệnh Rotate AutoCAD Mechanical

access_timeTháng Một 5, 2015

Lệnh Rotate cho phép xoay các đối tượng được chọn quanh một điêm chuẩn (base point), điểm chuẩn này còn được gọi là tâm quay.

1 2 3 64
Revit SAP Xây dựng Xây Dựng Zbrush
menu
menu