ANSYS-PHÂN TÍCH ỨNG SUẤT VÀ BIẾN DẠNG

 

          Mục lục

Chương 1: Tổng quan

Chương 2: Trình tự phân tích       

Chương 3: Phân tích bài toán – LINE BODIES

Chương 4: Phân tích bài toán hệ thanh giàn – LINE BODIES

Chương 5: Phân tích bài toán dầm 2D – SURFACE BODIES  

Chương 6: Phân tích bài toán dạng đĩa, tấm 2D – SURFACE BODIES  

3286_Giao-trinh-ANSYS-phan-tich-ung-suat-va-bien-dang    

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *