Category Archives: Autocad

Kéo dài đối tượng đến đối tượng giao – Lệnh Extend AutoCAD Mechanical

Lệnh này chỉ dùng để kéo dài một hoặc nhiều đường đến một đường giới hạn. Tương tự như lệnh Trim, lệnh Exten cũng yêu cầu chúng ta cũng phải có đối tượng giao. Gọi lệnh Extend bằng các cách sau: Sau khi gọi lệnh Extend, chương trình yêu cầu ta chọn đối tượng (đối […]

Xén một phần đối tượng – Lệnh Trim AutoCAD Mechanical

Lệnh Trim chỉ dùng để xén một phần đối tượng. Đoạn cần xén trong lệnh Trim được giới hạn bởi một hoặc hai đối tượng giao, nên lệnh này yêu cầu chúng ta cần phải có đối tượng giao. Gọi lệnh Trim bằng các cách sau: Sau khi gọi lệnh trim, chương trình yêu cầu […]

Xóa đối tượng – Lệnh Erase AutoCAD Mechanical

Đây là lệnh cơ bản nhất trong nhóm lệnh hiệu chỉnh đối tượng sau khi vẽ. Lệnh này dùng đề xòa hoàn toàn một đối tưcmg không cần thiết. Gọi lệnh Xóa đôi tượng băng các cách sau: Command: E Select object: Chọn đối tượng cần xóa Select object: Chọn tiếp đối tượng cần xóa […]

Các phương pháp lựa chọn đối tượng AutoCAD Mechanical

Khi thực hiện các lệnh hiệu chỉnh (Modify Command) tại dòng nhắc “Select objects ” ta chọn đối tượng hiệu chỉnh theo các phương pháp khác nhau. Khi dòng nhắc “Select objects ” xuất hiện thì các sợi tóc biến mất chỉ còn một ô vuông gọi là ô chọn “Pickbox”. Ta dùng ô chọn […]

Dựng hình và các lệnh liên quan AutoCAD Mechanical

Trong AutoCAD Mechanical cung cấp cho chúng ta công cụ tạo các đường dựng hình (đường C-Line), từ những đường dựng hình này giúp ta phác thảo và hoàn thiện bản vẽ nhanh chóng và chính xác hom, đặc biệt là trong việc phác ihảo hình chiếu thứ ba. Tạo C-Line Trong AutoCAD Mechanical các […]

Vẽ mặt cắt và ký hiệu vật liệu – Lệnh Hatch AutoCAD Mechanical

Trong AutoCAD Mechanical cung cấp các lệnh để gọi trực tiếp các mẫu mặt cắt với góc nghiêng (Angle) và khoảng cách giữa các đường cắt (Scale) cho trước đối với các mặt cắt vật liệu cơ khí, chủ yếu là đối với vật liệu kim loại nhằm giúp ta rút ngắn được thời gian […]

Các lệnh liên quan đường thẳng AutoCAD Mechanical

Vẽ đường Zigzag – Lệnh Zig-Zag Line Gọi lệnh Zig-Zag Line bằng các cách sau: Lệnh Zig-zag Line tương tự như lệnh Line, sau khi gọi lệnh, chương trình yêu cầu ta xác định điểm đầu và các điểm kế tiếp cho đến khi Enter để kết thúc lệnh Zig-zag Line Command: AMZigzagLine Specify first […]

Các lệnh vẽ đường tâm AutoCAD Mechanical

Trong AutoCAD Mechanical ta có thể tạo tự động các đường tâm. Các đặc điểm đường tâm bao gồm tất cả các lệnh liên quan đến đường tâm, đường đối xứng và trục xoay. Khi đường tâm được tạo, chúng được tự động gán màu và sẽ có dạng đường nét là nét chấm gạch […]

Chia đối tượng thành các đoạn bằng nhau cho trước – Lệnh Measure AutoCAD Mechanical

Dùng để chia các đoạn thẳng, cung tròn, đường tròn… thành các đoạn bằne nhau với kích thước xác định cho trước. Tại vị trí các điểm chia, AutoCAD Mechanical sẽ vẽ các điểm và các điểm này có thể truy bắt bàng lựa chọn Node trong phương thức truy bắt điểm (OSNAP). Gọi lệnh […]

Chia đối tượng thành nhiều đoạn bằng nhau – Lệnh Devide AutoCAD Mechanical

Dùng để chia các đoạn thẳng, cung tròn, đường tròn… thành nhiều đoạn bằng nhau. Tại vị trí các điểm chia, AutoCAD Mechanical sẽ vẽ các điểm và các điểm này có thể truy bắt bằng lựa chọn Node trong phương thức truy bắt điểm (OSNAP) Gọi lệnh Divide bằng các cách sau: [adrotate banner=”9″] […]