Category Archives: Autocad

Cách vẽ đa giác đều – Lệnh Polygon AutoCAD Mechanical

Polygon là một đa giác đều có thể nội hoặc ngoại tiếp với đường tròn cùng tâm, AutoCAD Mechanical có thể tạo một Polygon có tối thiếu là 3 cạnh và tối đa là 1024 cạnh. Gọi lệnh Polygon băng các cách sau: Sau khi gọi lệnh Polygon, chương trình yêu cầu chọn tâm và […]

Tùy chọn vẽ đường cong spline- Lệnh Spline AutoCAD Mechanical

Dùng để vẽ đường cong đa tuyến (đường cong bật cao) hoặc đường có biên dạng bất kỳ. Gọi lệnh Spline bằng các cách sau: Sau khi gọi lệnh Spline, chương trình yêu cầu ta xác định điểm đầu và các điểm kế tiếp cho đến khi ta Enter để kết thúc lệnh Spline Command: […]

Tùy chọn vẽ đa tuyến – Lệnh Polyline AutoCAD Mechanical

Dùng để vẽ đa tuyến. Lệnh này tương tự như lệnh Line, tuy nhiên Pline có nhiều chức năng hơn. Lệnh Pline có 3 đặc điểm nổi bật sau: Lệnh Pline tạo các đối tượng có chiều rộng Width, còn Line thì không. Các phân đoạn Pline liên kết thành đối tượng duy nhất, còn […]

Vẽ hình chữ nhật – Lệnh Rectange AutoCAD Mechanical

Dùng để vẽ hình chữ nhật. Đặc điểm lệnh Rectang là 4 đoạn thẳng tạo nên hình chữ nhật là 1 đối tượng duy nhất Gọi lệnh vẽ hình chữ nhật bằng các cách sau: Sau khi gọi lệnh Rectang, chương trình yêu cầu ta xác định tọa độ gốc thứ nhất (điểm 1) và […]

Các tùy chọn vẽ hình Ellipse và cung Ellipse – Lệnh Ellipse AutoCAD Mechanical

Gọi lệnh vẽ hình Ellipse bằng các cách sau: Mặc định khi gọi lệnh bằng dòng Command, chương trình sẽ cung cấp cho ta cách vẽ Ellipse qua tọa độ một trục và khoảng cách nữa trục còn lại Command: EL Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: Nhập tọa độ điểm thứ nhất của […]

Các tùy chọn vẽ cung tròn – Lệnh Arc AutoCAD Mechanical

Gọi lệnh vẽ cung tròn bằng các cách sau: Mặc định khi gọi lệnh bằng dòng Command, chương trình sẽ cung cấp cách vẽ cung tròn đi qua 3 điểm. Command: A Specify start point of arc or [Center]: Nhập tọa độ điếm bắt đầu cung tròn (điểm 1) Specify second point of arc or […]

Công cụ truy bắt điểm trong AutoCAD Mechanical – OSNAP AutoCAD Mechanical

Chế độ truy bắt điểm Thường trú: tự động bắt chính xác vị trí các điểm dựa trên các đối tượng đã có thông qua các phương thức truy bắt điểm được chọn. Khi cần truy bắt vị trí điểm của các đối tượng một cách thường xuyên, ta nên sử dụng truy bắt điểm […]

Vẽ đường tròn – Lệnh Circle AutoCAD Mechanical

Gọi lệnh vẽ đường tròn bằng các cách sau: Vẽ đường tròn biết tâm và bán kính R Mặc định khi gọi lệnh bằng dòng Command, chương trình sẽ cung cấp cho ta cách vẽ đường tròn có tâm và bán kính. Đây cũng là phương pháp cơ bản và thường sử dụng nhất của […]

Vẽ đoạn thẳng – Lệnh Line AutoCAD Mechanical

Nét cơ bản nhất của các đối tượng là đoạn thẳng, Line. Đoạn thẳng có thể nằm ngang, thẳng đứng hoặc nghiêng. Trong lệnh này ta chỉ cần nhập tọa độ các đỉnh và đoạn thẳng sẽ nối các đỉnh này lại với nhau. Gọi lệnh Line bằng các cách sau: Sau khi gọi lệnh […]

Các phương pháp nhập tọa độ điểm AutoCAD Mechanical

Các lệnh vẽ nhắc chúng ta phải nhập tọa độ các điểm vào ữong bản vẽ. Ví dụ khi ta thực hiện lệnh Line xuất hiện các dòng nhắc “Specify first point:” “Specify next point or [Undo]: ” .. .yêu cầu ta nhập tọa độ điểm đầu và điểm cuối vào bản vẽ. Trong bản […]