3. Môi trường vẽ phác thảo Sketch 3D

 

http://phanmemkythuat.com/wp-content/uploads/2018/04/solidwoks-2017-78-1400x680.pnghttp://phanmemkythuat.com/wp-content/uploads/2018/04/solidwoks-2017-78-280x280.pnghoang_tranyenSolidworksBài giảng Solidwoks Cơ bản - Nâng cao_Bài 2: Môi trường vẽ phác thảo Sketch 3D
3. Môi trường vẽ phác thảo Sketch 3D