5. Môi trường lắp ráp 

http://phanmemkythuat.com/wp-content/uploads/2018/04/solidworkss-2017-47.jpghttp://phanmemkythuat.com/wp-content/uploads/2018/04/solidworkss-2017-47-280x280.jpghoang_tranyenSolidworksBài giảng Solidworks Cơ bản - Nâng cao_Bài 4: Môi trường lắp ráp
5. Môi trường lắp ráp