Bài giảng Solidworks Cơ bản – Nâng cao_Bài 6: Kiểm tra trong quá trình lắp ráp & Thiết kế theo cấu hình (Configuration)

7. Kiểm tra trong quá trình lắp ráp

8. Thiết kế theo cấu hình (Configuration)

 

 

Leave a Reply