7. Kiểm tra trong quá trình lắp ráp

8. Thiết kế theo cấu hình (Configuration)

 

 

http://phanmemkythuat.com/wp-content/uploads/2018/04/solidworkss-2017-103.jpghttp://phanmemkythuat.com/wp-content/uploads/2018/04/solidworkss-2017-103-280x280.jpghoang_tranyenSolidworksBài giảng Solidworks Cơ bản - Nâng cao_Bài 6: Kiểm tra trong quá trình lắp ráp & Thiết kế theo cấu hình (Configuration)
7. Kiểm tra trong quá trình lắp ráp 8. Thiết kế theo cấu hình (Configuration)