Bảng thư mục Panel Schedule Templates Revit MEP

Chúng không được tạo ra bằng cách sử dụng các công cụ lập kế hoạch nhưng thay vào đó bằng một định dạng xác định trước, được xác định trong một mẫu bảng danh mục.

Không giống như trong các phiên bản trước đó có hai công cụ riêng biệt để tạo ra một bảng danh mục, xem và quản lý chung, Revit MEP 2014 kết hợp tất cả các chức năng vào bảng danh mục. Điều này có nghĩa là bạn sẽ cần phải tạo ra một bảng điều chỉnh danh mục để xem và các quản lý chung ngay cả khi bạn không có ý định sử dụng danh mục trên các tài liệu xây dựng của bạn.

Một khi bạn đã thiết lập các mẫu bảng danh mục, chúng sẽ có sẵn để sử dụng trên bất kỳ dự án nào sau này. Nếu bạn muốn tạo ra một tùy chỉnh bảng danh mục, bước đầu tiên là tạo ra mẫu của nó. Bạn có thể tìm thấy công cụ Panel Schedule Templates trên tab Manage. Tùy chọn Manage Templates cho bạn truy cập vào mẫu bảng danh mục của bạn để chỉnh sửa hoặc sao chép. Kích vào tùy chọn này kích hoạt hộp thoại Manage Panel Schedule Templates. Có 2 tab là Manage TemplatesApply Templates.

muc panet 1

Để xây dựng một mẫu tùy chỉnh, bắt đầu bằng cách nhấn vào mẫu mặc định trong danh sách trên tab Manage Templates của hộp thoại. Sử dụng nút Duplicate ở dưới cùng của hộp thoại để sao chép các mẫu mặc định. Chọn mẫu mới được tạo ra trong danh sách, và sử dụng các nút Edit để bắt đầu tùy chỉnh danh mục bảng điều khiển của bạn, Rename để đổi tên và Delete để xóa.

muc panet 2

Tab thứ hai của hộp thoại cho phép bạn áp dụng một mẫu bảng điều chỉnh danh mục đến bất kỳ bảng nào trong dự án của bạn.  Một khi bạn đã tạo ra một mẫu bảng điều chỉnh danh mục, các nút Make Default cho phép bạn thiết một khuôn mẫu được lựa chọn mặc định. Khi bạn thay đổi các mẫu bảng điều chỉnh danh mục của bạn, bạn có thể cập nhật danh mục cho các bảng đang sử dụng phiên bản cũ bằng cách chọn các bảng từ danh sách và nhấn vào nút Update Schedules.

 

 Một số tài liệu bạn có thể tham khảo: