Các bước lập trình chạy dao giữa các điểm với Catia

. Click nút Point to Point ICon. Hộp thoại xuất hiện.

2. Chọn Strategy Tab Page . Trang này gồm 2 trang:

pdanh 1

– Motions: Tạo các điểm chuyển động của dao.

Bao gồm một List các điểm với các thuộc tính cua nó.

+ Goto Point : Chọn các điểm dụng cụ cắt đi qua. Mũi dao của dụng cụ cắt di chuyển theo các điểm lựa chọn. Có thể chọn các điểm có sẵn hoặc các điểm bất kỳ trên Surface hoặc trên Plane trong quá trình chọn lựa.

+ Goto Position : Mỗi điểm Goto Point sẽ được tạo hiệu ứng liên hệ với các đối tượng khác nhau theo các điều kiện khác nhau. Mỗi khi tạo một điểm Point thì có thể tạo một Goto Position để định ra các kiểu liên hệ cho điểm đó. Dụng cụ cắt di chuyển theo các vị trí liên hệ với đối tượng chi tiết, một đối tượng Drive và có thể một đối tượng Check, trong lúc đó đưa điều kiện To/On/Past vào trong tính toán. Khi chọn nút này, một hộp thoại sẽ hiện ra:

pdanh 2

          + Go Delta : Hộp thoại hiện ra. Sự di chuyển của dụng cụ cắt định bởi khoảng cách quan hệ với điểm trước đó. Có các kiểu Go Delta như sau: Thay đổi bằng cách Right Click vào ICon có Text và chọn trong Menu ngữ cảnh.pdanh 3

.Angle to line : Quan hệ theo một góc nhập vào với 1 đường Line lựa chọn.

– Strategy:

+ Offset along tool axis : Khoảng Offset các điểm theo chiều trục. Dao sẽ chạy qua các điểm nhưng mũi dao sẽ nâng lên, hay hạ xuống 1 khoảng này.

3. Click Goto Point sau đó chọn 1 điểm ở góc.

4. Click Goto Positon ICon. Một hộp thoại hiện ra giúp bạn định ra chi tiết, drivecheck Elements như các điều kiện vị trí (To/On/Past).

pdanh 4

5. Click OK khi đã định ra các đối tượng mong muốn và các điều kiện của nó. Chuyển động thứ 2 của dụng cụ cắt được định nghĩa và xuất hiện trong danh sách trong hộp thoại.

7. Thêm các điểm mong muốn.

8. Chọn Strategy Tab để định ra các tham số gia công.

9. Chọn Tool Tab Page  để định ra dụng cụ cắt.

10. Chọn Feeds and Speeds Tab Page  để định ra các thông số công nghệ về tốc độ chạy dao và tốc độ quay trục chính.

11. Nếu bạn muốn định ra các kiểu ăn dao và rút dao cho chu trình, chọn Macros Tab Page .

12. Click OK để tạo chu trình.

menu
menu