1. Click nút Back Boring ICon. Hộp thoại hiện ra.

lo 1


– Toolpath sẽ di chuyển dụng cụ cắt như sau:– Geometry Tab Page:

– Phải xác định tất cả các thông số hình học trên hình.

2. Chọn Machining Strategy Tab Page  để nhập thông số hình học.

lo 2

+ Di chuyển với tốc độ Rapid F giới hạn từ 1 đến 2 để lựa đưa dao vào lỗ có sẵn.

+ Di chuyển với tốc độ giới hạn Rapid F từ 2 đếm 3.

+ Di chuyển với tốc độ giới hạn Rapid F từ 3 đến 4.

+ Di chuyển với tốc độ gia công từ 4 đến 5 để gia công lỗ.

+ Dừng Dwell.

+ Di chuyển với tốc độ Retract F từ 5 đến 6.

+ Di chuyển với Retract F từ 6 đến 7.

+ Rút dao với tốc độ Retract F từ 7 đến 8.

+ Di chuyển với tốc độ Retract F từ 8 đến 9.

3. Click OK để tạo chu trình.

lo 3

Các bước lập trình khoét rộng lỗ tại vị trí đằng sau một lỗ với CatiawebCatiacác loại Catia,Catia chính xác,Catia hợp lý,chỉ dẫn Catia,chọn lựa Catia,công cụ Catia,thông số Catia,ý nghĩa Catia
1. Click nút Back Boring ICon. Hộp thoại hiện ra. - Toolpath sẽ di chuyển dụng cụ cắt như sau:- Geometry Tab Page: - Phải xác định tất cả các thông số hình học trên hình. 2. Chọn Machining Strategy Tab Page  để nhập thông số hình học. + Di chuyển...