Các chế độ hiển thị hình học cho đối tượng trên Gibbscam

Thể hiện hình học:hh gibbscam 1

Khi hạ nút này xuống, tất cả các hình trong hệ thống phối hợp và nhóm làm việc đã chọn sẽ được trình chiếu trên cửa sổ vẽ. Khi nút này bị nâng lên, tất cả hình sẽ bị ẩn.

 

Hiện kích thước:hh gibbscam 2

Khi hạ nút này xuống, tất cả kích thước trong nhóm làm việc hữu hình sẽ được trình chiếu trên cửa sở vẽ. Khi nút này bị nâng lên, tất cả kích thước sẽ bị ẩn đi.

 

Hiện khối:hh gibbscam 3

Nút này cũng tương tự như nút hiện hình học, ngoại trừ việc nó tác động tới khối và tấm. Khi bật lên, tất cả các khối và tấm sẽ được trình chiếu trên vùng làm việc. Nếu tắt đi,  tất cả các khối và tấm sẽ bị ẩn. Nút này không tác động tới bản vễ đối tượng trong Body Bag. Nút này có thể dùng trong bất kỳ tùy chọn khối nào – Nhập khối, khối 2.5D và Bào khối.

 

Render / cấu trúc khung

Nút này có 4 trạng thái điều chỉnh render:

hh gibbscam 4

Trạng thái đầu tiên là kết xuất tất cả khối và tấm như đối tượng cấu trúc khung. Trạng thái cấu trúc khung này sẽ có thể là mép hoặc mặt dựa vào Wire Drawing preference. Tạng thái thứ 2 kết xuất thân máy như các đối tượng cấu trúc khung ẩn- mép “ẩn” không được trình chiếu. Trạng thái thứ 3 kết xuất thân máy nhưng hiện mép thân máy. Trạng thái thứ 4 được cài đặt sẵn, hiện khối và tấm như những phần thân máy được kết xuất bình thường. Nút này phù hợp với bất kỳ tùy chọn khối nào.

 hh gibbscam 5

  1. Cấu trúc khung-mép
  2. Cấu trúc khung- mặt’
  3. Mép kết xuất
  4. Khối và mép kết xuất
  5. Khối kết xuất

Hiện khối và bản gốchh gibbscam 6

Khi nút này bật, bản phác thảo khối (vùng làm việc) và bản gốc sẽ được vẽ trên màn hình. Nút này cũng có chức năng như tùy chọn Show Stock & Origin trong View Menu.

Show CS

Nút này điều chỉnh tầm nhìn của hệ thống phới hợp và mặt phẳng chứa nó. Nút này có 4 trạng thái, “khung lưới và mặt phẳng”, “mặt phẳng”, “khung lưới”, “tắt”

hh gibbscam 7

Trạng thái cài sẵn, khung lưới và mặt phẳng, sẽ hiện khung lưới CS và tạo trục cho hệ thống phối hợp hiện hành trên màn hình. Trạng thái thứ 2 sẽ ẩn khung lưới nhưng vẫn hiện mặt phẳng bóng, chỉ hệ thống phối hợp. Trạng thái 3 hiện khung lưới và ẩn mặt phẳng. Khi chọn trạng thái 4, cả khung lưới và mặt phẳng đều bị ẩn đi. khung lưới và mặt phẳng CS sẽ được vẽ qua bản gốc của CS.

Indicate Sheet Sidehh gibbscam 8

Nút này dùng để thực hành với tấm. Nó sẽ phân biệt mặt trong và mặt ngoài của tấm bằng cách trình chiếu  với màu sắc khác nhau. Phần bên ngoài tấm là màu xanh dương được ấn định cho toàn tấm, trong khi mặt bên trong thì màu đỏ. Mặt bên ngoài là nơi chiếu các hướng xác định của surface normal.  Mặt còn lại của surface normal dược chiếu từ bên trong tấm. mặt tấm rất quan trọng khi thực hiện các chức năng như dịch chuyển tấm hoặc hóa đặc tấm bằng cách sử dụng tùy chọn dịch chuyển hoặc đúc. Điều này còn dựa vào việc tấm có bị dịch chuyển hoặc đúc theo hướng xác định của Surface normal không. Có thể chuyển đổi phía trong và phía ngoài tấm, bằng cách sử dụng mục Toggle Sheet Side trong Modify  menu. Nút này chỉ có sẵn trong tùy chọn  nhập khối hoặc bào khối.

 

Wrap Geometry

Khi được chọn, hình trong các nhóm làm việc hiện tại ở độ sâu khác với độ sâu sẽ

quanh bán kính bằng với chiều sâu của hình. Nút này có thể dùng được nếu Wrapped hh gibbscam 9 được kích hoạt. Chức năng Wrapped giúp  xoay trục C liên tục trong quá trình phay. Khi nút Wrap Geometry bật, hình được tạo ra và chiếu xuyên tâm bọc quanh chi tiết. Hình có thể được xác định bằng cách sử dụng tọa độ XZC, trong đó X chỉ định bán kính hoặc đường kính. Để tạo ra và xem hình được bọc, một cái máy quay phải được lựa chọn và các nhóm làm việc phải được xác định như Wrapped trong Hộp thoại thông tin WG.

Show Lathe Stock Cutaway

Khi vẽ các bộ phận trong tiện, Phay / Quay, hoặc mô-đun gia công đa tác vụ, có

ba trạng thái cắt cho việc kết xuất chi tiết cắt khối. Ba trạng thái là: Không cắt; cắt 1/4; và cắt 1/2.

hh gibbscam 10

 

Face Selectionhh gibbscam 11

Khi nút này hạ xuống, hệ thống sẽ ở chế độ lựa chọn mặt. Khi nhấp vào lựa chọn thân máy hoặc tấm , chỉ có phần mặt được lựa chọn còn  toàn bộ thân máy hoặc tấm thì không. Nút này phù hợp với bất kỳ tùy chọn khối nào.

 

Các chế độ chọn đối tượng Gibbscam 2013  ( chọn đối tượng gibbscam

Edge Selectionhh gibbscam 12

Khi nút này hạ xuống, mép của tất cả các tấm và thân máy trong vùng làm việc sẽ được hiển thị. Các mép có thể được chọn. Một cạnh là đường cong hoặc spline giữa hai mặt. Để chọn mép cho các chức năng như trộn, chọn hình, và tháo đường thân máy, bạn phải ở chế độ Edge Selection. Ngoài ra, khi sử dụng chức năng tháo đường khâu, Chế độ Edge Selection rất hữu ích để quan sát các mép ngoài mô hình. Nếu nhấp đúp vào một cạnh, hệ thống sẽ cố gắng chọn toàn bộ vòng lặp có chứa các cạnh được chọn. Việc chọn cạnh này sẽ dừng lại khi nó tìm thấy nhiều cạnh phù hợp tại một đỉnh. Trong một số trường hợp, phải nhấp vài cú đúp chuột vào các cạnh khác nhau để chọn toàn bộ một vòng lặp, nhưng cách này vẫn nhanh hơn nhiều so với việc chọn từng cạnh.

Profilerhh gibbscam 13

Profiler là một mặt phẳng cắt ngang có thể di chuyển, là phép chiếu nằm ngang đối với CS hiện tại và sẽ hiển thị phần hình được cắt của chi tiết khi nó di chuyển dọc theo trục chiều sâu. Công dụng chính của profiler là để thiết lập các dấu hiệu gia công trên một khối. Profiler cũng có thể được sử dụng để tạo hình. Chỉ cần chọn một mặt cắt màu xanh lá cây và sử dụng lệnh Extract Geometry và hệ thống sẽ tạo ra hình cho mặt cắt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *