Các công cụ chỉnh lỗi phác thảo Creo Parametric 2.0

Công cụ này cung cấp các giải pháp để giải quyết các lỗi xảy ra trong phác thảo và bao gồm

  •  Làm mờ các đường cong kín.
  • Tô sáng phần kích thước lặp.
  • Tô sáng phần hở ở cuối đường.
  •  Và những đối tượng cần phải kiểm tra.

 

to sang phan ho

 

 

 Công cụ SketcherDiagnostic

Có bốn công cụ được thêm vàoSketcher để giúp tìm, phân tích, và giải quyết các vấn đề của phác thảo.  bạn có thể tìm thấy nó trên thanh ribbon:

  • ShadeClosedLoops – Hiển thị rõ đường kín.
  • OverlappingGeometry –Tô sáng phần hình học lặp.
  • HighlightOpenEnds       – Tô sáng phần hở.
  • FeatureRequirements – Yêu cầu kiểm tra các đối tượng:

–  SolidExtrude

–  SolidRevolve

–  Rib