Các công cụ trong tab View Revit MEP

Tab view được chia ra thành các tab lệnh nhỏ hơn theo chức năng của từng tùy chọn lệnh gồm Graphics, Create, Sheet Compositions, Windows. Các chức năng này vô cùng hữu dụng trong quá trình thao tác với các file bản vẽ của dự án.

Các lệnh trong Graphics

View Templates

 

Tùy chọn lệnh này có một menu lệnh nhỏ, khi ta click vào biểu tượng lệnh ta có các lệnh sau:cac ccu tab vew 1
  • Apply Template Properties to Current View: Cho phép bạn áp dụng các đặc tính mẫu vào bản vẽ hiện hoạt, bạn cũng có các biểi tượng lệnh sao chép (duplicate), đổi tên (Rename) và xóa (Delete) ở dưới cùng của hộp thoại:

cac ccu tab vew 2

  • Create Template from Current View: Cho phép tạo bản mẫu sử dụng các đặc tính của bản vẽ đang hiển thị.

cac ccu tab vew 3

Nhấp vào lệnh bạn thấy hiển thị hộp thoại khai báo tên

Sau khi  nhập vào tên mẫu bạn nhấn OK, chương trình sẽ mở ra hộp thoại thiết lập đặc tính như lệnh Apply Template to Current View ở trên.

  • Manage View Templates: Hiển thị các thông tin bản vẽ mẫu có trong một dự án. Bạn có thể thêm vào, di chuyển hoặc xóa các bản mẫu có sẵn này, hoặc cũng có thể dùng lệnh sao chép (Duplicate) tạo một mẫu mới ngay trong hộp thoại.

Visibility/Graphics

Kiểm soát các hình ảnh cũng như hiển thị đồ họa của các mô hình cấu kiện, các phần được nhập vào, các chi tiết đang làm việc và hiện thị trong một bản vẽ. Trong hộp thoại này có 6 tab lệnh phân theo từng dạng cấu kiện, phía dưới có các lệnh chọn bên dưới. Từ đây bạn có thể vào hộp thoại Object Styles để hiệu chỉnh dạng đối tượng.

cac ccu tab vew 4

Ngoài ta còn có tab lọc Filter để lọc ra các cấu kiện mà bạn muốn hiển thị trong bản vẽ hiện hoạt, ở dưới có các lệnh thêm vào, xóa các dạng cấu kiện trong danh sách hoặc sắp xếp lại thứ tự với nút Up, Down. Nếu bạn thao tác với mô hình phức tạp thì lệnh này rất hữu dụng khi chọn đối tượng. Ngoài ra ta có thể truy xuất hộp thoại lọc Filter theo các cách khác (phần sau).

cac ccu tab vew 5

Filter

Tùy chọn này cho ta tạo một phần lọc các chi tiết riêng biệt dùng để hiệu chỉnh hình ảnh hiển thị và vị trí của cấu kiện trong bản vẽ dựa theo các tham số parameters.

 cac ccu tab vew 6

Thin Lines

Làm mảnh các đường thẳng được vẽ với hiển thị là đường nét đậm.

Cut Profiles

Thay đổi hình dạng các cấu kiện được cắt trong bản vẽ như các phần mái, sàn,tường hoặc các lớp cấu kiện. Bạn có thể hiệu chỉnh các phần cắt này bằng cách vào mặt cắt hoặc các bản vẽ hình chiếu.

cac ccu tab vew 7

 

Một số tài liệu bạn có thể tham khảo tại đây:

http://cachdung.com/xay-dung