Các hình chiếu cho hệ thống ống Revit MEP

Bạn đã tạo ra hệ thống và đã nhập chúng vào với đường ống, phụ kiện, và các phụ kiện. Bây giờ bạn muốn theo tiêu chuẩn công ty của bạn trong quan điểm khác nhau. Điều này có nghĩa là thay đổi màu sắc, bề dy dịng, các loại đường dây, và khả năng thực tế để xem chúng ở tất cả. Nếu hệ thống được tạo ra chính xác, bạn có thể áp dụng bộ lọc để khung nhìn của bạn thêm sự kiểm soát này bổ sung. Để làm điều này, Filters nằm dưới tab View và sao chép, đổi tên, và thay đổi kiểu hệ thống tên hệ thống.

fit revit 1

Một khi bạn có bộ lọc của bạn tạo ra, đi vào mỗi nơi bạn muốn xem các lĩnh vực khác nhau để hiển thị .VG để mở ra hộp thoại Visibility/Graphics. Tiếp đến Filters và các bộ lọc mà bạn muốn kiểm soát, và thay đổi các kiểu dịng và mu sắc để phù hợp với tiêu chuẩn công ty của bạn.

Xem mô hình 3D của bạn cũng có thể được thêm màu sắc để làm cho nó dễ dàng để xem xét lại đường ống.

fit revit 2

 

Một số tài liệu bạn có thể tham khảo :

  Video là lựa chọn hàng đầu trong các hướng dẫn vì nội dung nhiều hơn, phong phú hơn, có đầy đủ các tính năng của phần mềm mà bạn cần học, video cũng rõ…

menu
menu