Các layer khi thiết kế 2D Artcam Pro 9

Vector Layers tạo nhiều phương pháp điều khiển Selectiondisplay của nhóm vectors được chọn. trong chế độ mặc định ArtCAM Pro sắp xếp tất cả vectors tạo bởi

1 Default Layer (không được đặt tên hoặc bị xóa). Bất kỳ Vector Layers nào được đặt tên, xóa, liên kết với nhau. Khi layers mới được tạo nhóm vectors được sắp xếp khi cần.

yy artcam 1Vector layers được điều khiển bởi thanh công cụ. layer hiện hành được tô đậm và layer được bật lên, bất kỳ vectors naop2 sắp xếp với nó sẽ hiển thị.

layer nào Được chọn lúc này có vectors được sắp xếp trực tiếp.

  • Chọn nhóm stars vector.

yy artcam 2

  •  Chọn New trên thanh công cụ Layers.

yy artcam 3

Vector Layer 2 xuất hiện cho phép bạn Thay đổi tên, nhấn đúp chuột vào tên.

  • Nhấp đúp chuột vào Vector Layer 2 và viết đè lên ngôi sao và Chọn dấu tick để xác nhận.

yy artcam 4

Mức độ mới đã có tên và được bật lên.

  • Nhấn chuột phải vào nhóm vector ngôi sao được chọn và pick Move to Layer > stars.
  • yy artcam 5

 

 

 

yy artcam 6Các vectors Được chọn sẽ nằm trên layer khác.

Lưu ý: Layers bị khóa, vì thế các vectors náo trên layer đó không thể di chuyển đến khi layer được mở khóa.

  • Nhấn chuột phải vào nhóm vector ngôi sao Được chọn và pick Move to Layer > holes.