Các lệnh đường ống Revit MEP

Lệnh này cho phép bạn vẽ các đường ống nước dạng cứng. Bạn có  thể vẽ các đường ống ngang, dọc hoặc các đường ống dốc trên bản vẽ hình chiếu bằng. Để tạo đường ống dọc và đường ống có phương dốc, bạn nên sử dụng các bản vẽ hình chiều đứng hoặc các bản vẽ mặt cắt để tạo dễ hơn.

Lưu ý rằng khi bắt đầu khởi tạo đường ống trong một dự án bạn phải xác định loại khớp nối các đường ống sẽ tạo. Bạn có thể chọn loại ống nối và hiệu chỉnh các đặc tính của chúng bằng cách nhấp vào Edit type mở hộp thoại Type Properties, chọn Edit trong mục Segments and Fittings.

lenh dong revit 1

Sauk hi tạo bạn có thể nhấp vào và hiệu chỉnh chiều dài cũng như đặc tính của đường ống.

lenh dong revit 2

Sau khi đã hiệu chỉnh xong ta nhấn Esc bỏ chọn và nhấn Esc một lần nữa để thoát lệnh.

Pipe Placeholder

Lệnh này cho phép vẽ đường ống đặc mà không cần khớp nối hay các đoạn ghép giữa các ống. Bạn có thể tạo trong mô hình 3D

Cùng xem sự khác biệt giữa ống với lệnh Pipe và đường ống với lệnh Pipe Placeholder:

lenh dong revit 3

 

Một số tài liệu bạn có thể tham khảo: