Các lệnh hiệu chỉnh trong tab Modify Revit MEP

Các lệnh trong Properties

Ở đây ta có 2 nút lệnh dùng để hiệu chỉnh phần  hiển thị của bảng đặc tính Properties

 • Nút lệnh tab mondi 1dùng để hiệu chỉnh kiểu bảng đặc tính. Sau khi chọn lệnh ta có hộp thoại hiệu chỉnh kiểu bảng Properties hiển thị:

tab mondi 2

Bạn có thể chọn kiểu bảng Properties theo ý muốn, ở đây mặc định là 3D View.

 • Nút lệnh tab mondi 3dùng để tắt và mở hiển thị của bảng Properties.

Các lệnh trong Geometry

Ta có nút lệnh với 2 chế độ:

 • Cut Geometry: Dùng để chọn một đối tượng hình học để cắt.

Công cụ này rất có ích khi bạn muốn cắt hình, ví dụ như cắt một khối tường ra khỏi một vị trí tường nào đó.

tab mondi 4

 • Uncut Geometry: Tùy chọn này không cắt khối ra mà ghép nó vào.
 • Với nút lệnh  ta dùng sắp xếp thẳng hàng các vị trí của 1 hoặc nhiều chi tiết cấu kiện
 • tab mondi 5

Các lệnh trong Modify

Bạn có thể khóa phần sắp xếp vị trí này để các phần thay đổi của cấu kiện khác không ảnh hưởng đến nó.

 • Nút lệnh Move dùng để di chuyển chi tiết được chọn, thay đổi vị trí của nó trong mô hình hiện tại.

tab mondi 6

 • Nút lệnh dùng để sao chép hoặc di chuyển một chi tiết được chọn, ví dụ như tường, dầm…Nó có thể tạo với một khoảng cách xác định theo hướng vuông góc chiều dài của chi tiết chọn, có thể dàn ra theo đối tượng được chọn.
 • Nút lệnh dùng để sao chép một chi tiết được chọn tới một vị trí xác định trên bản vẽ hiện tại.
 • Nút lệnh Mirror dùng để tạo một chi tiết đối xứng với chi tiết được chọn, lấy đường biên hay đường thẳng nào đó làm trục đối xứng.
 • Nút lệnh Mirrorcũng dùng để tạo chi tiết đối xứng với chi tiết được chọn nhưng trục đối xứng do người thao tác vẽ ra.
 • Nút lệnh Rotate dùng để xoay hình.
 • Nút lệnh Trim/Extent to corner dùng để cắt bớt/kéo dài để tạo góc cho chi tiết được chọn.

tab mondi 7

 

Một số tài liệu bạn có thể tham khảo: