Các lệnh trong Measure Revit MEP

Các lệnh trong Measure Revit MEP

362
Hữu ích?

Các lệnh trong Measure dùng để tạo đường gióng khoảng cách

lenh meas 1

lenh meas 2

 

Một số tài liệu bạn có thể tham khảo:

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang Quyền lợi học viên: