Các lệnh vẽ mặt 3d Autocad

Việc nắm được lệnh vẽ mặt 3d với autocad sẽ giúp cho quá trình thiết kế của bạn trở nên dễ dàng, tiết kiệm được thời gian hơn đồng thời tăng tính chuyên nghiệp cho công việc của bạn.

lenhthdatc

Một số lệnh autocad 3d:

Torus: khối xuyên.

Top: đỉnh tam giác hoặc tứ giác.

Mesh: vẽ mặt lưới.

Dome: vẽ nửa mặt cầu trên.

Dish: vẽ nữa mặt cầu dưới.

Cone: vẽ hình nón.

Box: vẽ hình hộp.

Payramid: vẽ mặt đa diện.

3Dmesh: vẽ mặt lưới đa giác 3 chiều.

Pface: tạo mặt polygon 3d.

Thickness: quy định độ dày đối tượng.

Extrude: biến đối tượng 2d thành đối tượng 3d.

Change: thay đổi các thuộc tính của đường pline, spline..

Pelit hiệu chỉnh mặt lưới 3d.

menu
menu