Các mối ghép bằng ren

Các mối ghép bằng ren

Ghép bằng ren là loại ghép tháo được, được dùng rất phổ biến trong các máy móc. Mối ghép bằng ren gồm có mối ghép bulông, mối ghép vít cấy, mối ghép đinh vít.
 Mối ghép bulông
Trong mối ghép bulông, các chi tiết bị ghép có lỗ trụ trơn có đường kính d0= l,ld, khi ghép luồn bu lông vào lỗ của hai chi tiết bị ghép, siết chặt bằng đai Ốc. Để phân bố lực siết một cách đều đặn trên bề mặt cua chi tiết và đế cho bề mặt chi tiết không bị xây sát, giữa đai ốc và chi tiết có láp vòng đệm.

 h1 cac moi ghep bang ren

h2 cac moi ghep bang ren

Hình 1. Mối ghép bulông

Bulông, đai ốc và vòng đệm tạo thành một bộ chi tiết ghép của mối ghép bulông (Hình 1). Chúng là những chi tiết tiêu chuẩn và lấy kích thước đường kính d của bulông làm cơ sở để xác định các kích thước khác của bộ chi tiết ghép đó.
Trên các bản vẽ, mối ghép bulông được vẽ đơn giản, các kích thước của mối ghép được tính theo đường kính d cùa bulông (Hình 1).
 

Mối ghép vít cấy

Đối với những chi tiết bị ghép có độ dày quá lớn hoặc vì một lý do nào đó không đùng được mối ghép bu lông, người ta dùng mối ghép vít cấy

h3 cac moi ghep bang ren

Hình 2. Mối ghép vít cấy

Trong mối ghép vít cấy, một đẩu ren của vít cấy được lắp với lỗ ren của một chi tiết bị ghép, còn chi tiết bị ghép kia có lỗ trơn được lồng vào đầu kia của vít cấy sau đó lổng vòng đệm vào và siết chặt bàng đai ốc.
Vít cấy, đai ốc và vòng đệm là bộ chi tiết ghép của mối ghép vít cấy. Chúng được xác định theo đường kính đ của vít cấy.
Trên bản vẽ, mối ghép vít cấy cũng được vẽ quy ước như hình 2. Căn cứ theo vật liệu của chi tiết bị ghép có lỗ ren mà xác định chiều dài Li của vít cấy:
– Nếu chi tiết bị ghép bằng thép thì lấy L|= d.
– Nếu chi tiết bị ghép bằng gang hay kim loại khác thì lấy L, = 1,5d.
– Nếu chi tiết bị ghệp bằng hợp kim nhẹ thì lấy Lị = 2d.
Các kích thước khác được tính theo đường kính d của ren.
 Mối ghép đinh vít
Mối ghép đinh vít dùng cho những chi tiết bị ghép chịu lực nhỏ. Trong mối ghép đinh vít, phần ren đinh vít
lắp với chi tiết có lỗ ren, còn phần đầu đinh vít ép chặt chi tiết bị ghép kia mà không cần đến đai ốc (hình 3)

h4 cac  moi ghep bang ren

 

* Trong trường hợp không cần thiết được thể hiện rõ mối ghép, cho phép các mối ghép được vẽ đơn giản như hình 4.

h4 moi ghep bang ren

Hình 4. Vẽ quy ước các mối ghép

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *