Delcam Crispin là bộ gồm rất nhiều phần mềm nhỏ cũng như các modul liên quan, từ thiết kế, tạo rập tới các công đoạn tính toán chi phí, không chỉ bỏ tiền ra để sở hữu các phần mềm  này, người dùng còn phải đầu tư khá nhiều thời gian để thành thạo và có thể ứng dụng tốt phần mềm vào công việc.


[adrotate banner=”24″] Dưới đây là các phần mềm chuyên dùng trong thiết kế giày dép của delcam crispin.

  • LastMaker:  Quét các form dày, hoặc chân, để tạo ra giày phù hợp với chân người dùng.
    3dlast
  • ShoeMaker: Phần mềm tạo mẫu và mô hình 3D Concept Design và Visualisation CAD3d shoe
  • ShoeMaker và SoleEngineer:  Phần mềm đa năng nhất có thể thiết kế toàn bộ phần giày, đế giày, khuôn rập và gia công cắt mẫu.
    sole engineering
Các phần mềm thiết kế giày dép Delcam CrispinwebGiày dépkhả năng của thiết kế giày dép,kinh nghiệm dùng thiết kế giày dép,kinh nghiệm sử dụng thiết kế giày dép,nên dùng thiết kế giày dép,pdf thiết kế giày dép,sách thiết kế giày dép,so sánh thiết kế giày dép,thiết kế giày dép mới bắt đầu,video thiết kế giày dép
Delcam Crispin là bộ gồm rất nhiều phần mềm nhỏ cũng như các modul liên quan, từ thiết kế, tạo rập tới các công đoạn tính toán chi phí, không chỉ bỏ tiền ra để sở hữu các phần mềm  này, người dùng còn phải đầu tư khá nhiều...