Các phím tắt trong Catia

Các phím tắt trong Catia

670
Hữu ích?

Các phím tắt trong Catia

Cách sử dụng chuột:
- Click chuột trái: Chọn đối tượng
- Giữ chuột trái: Cho phép kéo đối tượng
- Click nút giữa: Chọn tâm quay đối tượng
- Click trái hai lần liên tiếp: Mở hộp thoại điều chỉnh đối tượng
- Nút giữa: Pan
- Click chuột trái + nút giữa: Room
- Ctrl+Click: Chọn nhiều đối tượng cùng lúc

catia

Một số phím tắt thường dùng:
- ESC: Thoát khỏi lệnh đang dùng.
- F1: Mở trợ giúp.
- SHIFT + F1: Mở chức năng trợ giúp cho đối tượng thanh công cụ
- ALT + F4: Thoát CATIA.
- CRTL + C: Sao chép đối tượng.
- ALT + E: Hiệu chỉnh đối tượng.
- ALT + F: Mở menu file từ thanh công cụ chính.
- ALT + H: Mở menu help từ thanh công cụ chính.
- ALT + I: Mở menu insert từ thanh công cụ chính.
- CRTL + N: Mở trang mới.
- CRTL + S: Lưu tập tin.

F1: Mở trợ giúp (nếu được vài đặt)
Shift + F2: Tắt, mở Specification Tree
F3: Hiện, ẩn Specification Tree
Shift + F3: Chuyển đổi kích hoạt cho vùng đồ họa hay Specification Tree
Alt + F8: Chạy file Macro
Ctrl + F:Search (tìm kieám nhanh)
Ctrl + O: Mở một file có sãn
Ctrl + P:In
Alt + Q: Trình đơn Window
Alt + S: Trình đơn Start
Ctrl + U: Update
Ctrl + V: Paste
Alt + V: Trình đơn View
Ctrl + X: Cut
Ctrl + Y: Repeat
Ctrl + Z:Undo
Del: Delete
Alt + Enter: Properties
Home: Hiển thị đầu cây miêu tả Specification Tree nếu được kích hoạt
End: Hiển thị cuối Specification Tree 
Page Up: Di chuyển Specification Tree lên trên một trang
Page Down: Di chuyển Specification Tree xuống dưới một trang
Ctrl + Page Up:Zoom In
Ctrl + Page Down: Zoom Out
Ctrl + Tab: Chuyển đổi hiển thị các tập tin hiện hành trong trình đơn Window 

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang Quyền lợi học viên:
 • Giảm 10% khi đăng ký khóa thứ 2
 • Giảm 20% khi đăng ký tiếp khóa thứ 3 trở đi
 • Được dạy bởi giảng viên có kinh nghiệm sư phạm và kinh nghiệm thực tế liên quan
 • Phụ đạo thêm ngoài giờ cho học viên mất tiết, không theo kịp chương trình.
 • Tặng giáo trình màu
 • Hỗ trợ file cài và cài đặt phần mềm miễn phí
 • Cấp chứng nhận hoàn thành khóa học miễn phí
 • GIới thiệu việc làm sau khi học xong.
 • Giảm 100.000 vnd cho học viên có  Laptop

  Giảm 200.000đ học phí + áo thun (150k) ( trừ autocad) cho 5 bạn đầu tiên khi đăng ký trong hôm nay.