Các ràng buộc Blended Surface Boundary Creo Parametric 2.0

 

 Ta có thể hiệu chỉnh hình dạng mặt được tạo thông qua các hình học liên quan khác

  •  Các điều kiện bao gồm:

–  Free

–  Tangent

–  Curvature

–  Normal

condition