Các tab bối cảnh

Ngoài các tab được cung cấp mặc định trên ribbon, có các tab xuất hiện khi bạn chọn các đối tượng trong dự án của bạn. Các tab này theo ngữ cảnh xuất hiện với các công cụ cụ thể để sửa đổi đối tượng được chọn. Các tab theo ngữ cảnh xuất hiện trong vị trí của các tab Modify và được xác định bởi màu xanh của họ và tên một áp dụng cho các đối tượng được lựa chọn. Một tab theo ngữ cảnh cho một đối tượng được lựa chọn là một mở rộng của các tab Modify, đó là lý do tại sao các tab Modify cơ sở là rất nhỏ gọn so với các tab khác. Điều này cho phép các lựa chọn cụ thể các công cụ cụ thể xuất hiện trên phía bên phải của tab Modify.

Truy cập nhanh thanh công cụ (Quick Access Toolbar)

Khi bạn đang làm việc và chuyển đổi giữa các tab, bạn có thể tìm thấy các lệnh mà không cần chuyển đổi các tab để truy cập các công cụ mong muốn. Thanh công cụ Quick Access (QAT) là một nơi mà bạn có thể đặt các công cụ thường được sử dụng để truy cập nhanh.

Bạn có thể hiệu chỉnh các lệnh hiển thị mà bạn muốn bằng cách vào biểu tượng mũi tên và chọn lệnh trong danh sách này.

cac tab canh

Kích vào tùy chọn Customize Toolbar Quick Access trong trình đơn thả xuống sẽ mở ra hộp thoại . Trong hộp thoại này, bạn có thể thay đổi thứ tự của các nút lệnh, tạo ra những đường phân cách, hoặc xóa các nút lệnh.

Các tùy chọn lệnh ở đây được sắp xếp hợp lý theo từng mục tạo có quan hệ với nhau, và khi nhấp vào lệnh tạo các mục hiệu chỉnh liên quan (nếu có) cũng hiển thị. Ngoài ra một số menu tùy chọn còn có các menu con, bạn có thể mở chúng bằng cách nhấp vào biểu tượng mũi tên nhỏ ở góc.