CÁC THÀNH PHẦN PHÂN PHỐI KHÔNG KHÍ Revit MEP

Các thành phần phân phối không khí có nhiều hình dạng và kích thước khác nhau.Phụ thuộc vào thiết kế, chúng có thể được gắn kết trong nhiều cách khác nhau, bao gồm những điều sau đây:

  • Khuyếch tán trong một trần
  • Ống khuếch tán được gắn bên tường
  • Treo tường
  • Được treo

Một ví dụ của việc này là một cài đặt có khuyếch tán lưu trữ trong trần nhà cũng như các

khu vực của kiến trúc sư thiết kế là dành cho phụ kiện treo

pp khong khi revit

 

Một số tài liệu bạn có thể tham khảo: