Các thiết bị điện Revit MEP

Tùy chọn này cho phép tạo các thiết bị điện như các bảng điện và công tắc. Sau khi đặt các thiết bị điện, chọn nó và xác định phần phân bố mạch điện trên thanh tùy chọn Option. Phần hệ thống phân bố mạch điện phải được tạo trước khi mạch điện được thêm vào các thiết bị.

Sau khi tạo có thể chọn và hiệu chỉnh lại vị trí và các đặc tính thiết bị.

Nhấn Esc bỏ chọn và nhấn Esc lần nữa để thoát lệnh.

Device

Tùy chọn này cho phép tạo các bộ phận về điện như hộp điện, ổ điện, các thiết bị nguồn khác. Bạn chọn loại cần tạo và đặt tại vị trí hợp lý theo thiết kế.

Tùy chọn này gồm các lệnh tạo sau:

tb dien revit 1

Theo từng loại thiết bị nguồn cần tạo mà bạn chọn các tùy chọn phù hợp. Có 2 cách tạo các bộ phận  nguồn là tạo trên bề mặt (Place on face) và tạo trên bản vẽ bố trí (Place on Plane).

Sau khi đã tạo hoàn chỉnh, nhấn Esc để bỏ chọn, bạn có thể tạo tiếp hoặc nhấn Esc lần nữa để thoát lệnh.

Lighting Fixture

Tùy chọn này cho phép ta tạo các thiết bị điện chiếu sáng trên trần nhà hoặc tường…Trước khi tạo ra cần thiết lập offset dưới vị trí liên kết trong Properties.

Bạn chọn thiết bị cần tạo lập và xác định vị trí đặt cho nó.

 

tb dien revit 2

 

Sau khi đã tạo hoàn chỉnh, nhấn Esc để bỏ chọn, bạn có thể tạo tiếp hoặc nhấn Esc lần nữa để thoát lệnh.

Một số tài liệu bạn có thể tham khảo:

ose kĩ năng cần thiết cho công việc thiết kế sản phẩm an …