Các thiết lập trên Revit MEP

Tùy chọn này cho ta các phần thiết lập với 5 mục sau:

 • Machanical Settings: các thiết lập cho hệ thống cơ khí
 • Electrical Settings: các thiết lập cho hệ thống điện
 • Load Classifications: Tài các phần phân loại
 • Demand Factors: các yếu tố yêu cầu

Building/Space Type Settings: các thiết lập loại công trình/Không gian.

Project Location

Ở đây ta có 3 tùy chọn để xác định vị trí dự án, bao gồm:

Tùy chọn này cho phép bạn xác định vị trí địa lý của dự án thông qua việc sử dụng dịch vụ bản đồ Internet. Chương trình sẽ tìm kiếm trên bản đồ địa chỉ chính xác của dự án. Bạn có thể mở video hướng dẫn nhỏ đính kèm với lệnh để thoa tác theo.

Coordinates

Tùy chọn này cho phép bạn quản lý hệ trục tọa độ của mô hình liên kết với 4 tùy chọn:

 • Acquire Coordinates: Dùng tọa độ sử dụng trong file dự án liên kết cho dự án đang làm việc.
 • Publish coordinates: Dùng tọa độ đang áp dụng trong dự án hiện tại cho các dự án tọa liên kết link.
 • Specify coordinates at point : Xác định tọa độ tại điểm
 • Report Shared Coordinates: Hiển thị tọa độ được chia sẽ của dư án liên kết link trong dự án chủ.

Position

Tùy chọn này cho phép xác định vị trí dự án bao gồm 4 lệnh:

 • Prelocate Project
 • Rotate True North
 • Mirror Project
 • Rotate Project North

Tab Manage Project

Trong tab này ta có các tùy chọn tùy chọn quản lý dự án sau:

Manage Links         

Quản lý các file tạo đường link vào dự án tùy theo các định dạng riêng biệt với 4 tab riêng: Revit, CAD formats, DWK markup, Point Clouds.

cac thiet lap tren revit 1

Khi rê chuột vào vị trí Linked File của các hàng ta có biểu tượng mũi tên, nhấp chọn file, các lệnh bên dưới hiển thị, ta có thể tải lại từ (Reload From..), tải lại (Reload), bỏ tải (unload), hay xóa bỏ khỏi danh sách (Remove).

Manage Images

Lập danh sách các hình ảnh sử dụng trong dự án. Bạn có thể chọn một hình ảnh từ danh sách và xóa bỏ nó khỏi dự án đang làm việc.

Decal Types

Tạo một decal mà bạn có thể dùng để tạo một hình ảnh trên các bề mặt của công trình trong các dự án.

Starting view

Xác định hiển thị đầu tiên của bản vẽ khi bạn mở bản vẽ ra.

Phases

Tạo danh sách các giai đoạn của dự án hoặc giai đoạn lọc đối tượng…với 3 tab trong hộp thoại:

cac thiet lap tren revit 2

Bạn có thể tạo bất cứ danh sách phase nào bạn muốn và thêm vào các cấu kiện mô hìn để tạo các giai đoạn phases. Bạn cũng có thể tạo các bản sao của cấu kiện đó và áp dụng cho các giai đoạn phase khác nhau cho các bản sao khác nhau.

Một số tài liệu bạn có thể tham khảo: