Các tính năng mới cảu phần mềm solidworks

Phần mềm Solidworks là một trong những phần mềm chuyên về thiết kế 3D do hãng Dassault System phát hành dành cho những xí nghiệp vừa và nhỏ, đáp ứng hầu hết các nhu cầu thiết kế cơ khí .Hiện nay với phiên bản mới nhất là solidworks 2016 với nhiều tính năng mới, được cải tiến đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng.

huong-dan-sw

Phần mềm solidworks 2016 được biết với những tính năng như:

– Giải quyết các thách thức thiết kế phức tạp nhanh chóng hơn.

– Thiết lập các quy trình thiết kế song song

– Tích hợp thiết kế điện và thiết kế cơ khí

– Phối hợp và chia sẻ dữ liệu trên nhiều lĩnh vực.

– Theo dõi nhanh chóng quá trình thiết kế đi đến sản xuất.

menu
menu