Các tùy chọn tiếp tuyến khi xoay mặt Creo Parametric 2.0

Các tùy chọn tiếp tuyến khi xoay mặt Creo Parametric 2.0

245
Hữu ích?
  •  Chỉ sử dụng cho tùy chọnSmoothblend.
  •  Xác định phần tiếp tuyến cho tiết diệnStart và Endđộc lập.
  •  Xác định mặt tiếp tuyến cho từng đoạn.
  • Blendto apointcap:

–  Smooth

–  Sharp

tiep tyen khi xoay mat 1

Hình1– Các tùy cọn blend ần lượt làNormal,vàTangent Conditions tạiStartSection

tiep tyen khi xoay mat 2

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang Quyền lợi học viên: