Hãy chắc chắn rằng bạn đang cài đặt phiên bản thích hợp của phần mềm Autodesk Inventor cho hệ điều hành của bạn.

Inventor 2016 chỉ được hỗ trợ trên hệ điều hành 64-bit và không được cài đặt được trên hệ thống 32-bit.

atodesk2016 atodesk20161

Các yêu cầu hệ thống cho các sản phẩm Autodesk Inventor 2016webInventor2012,2014,2015,autodesk,inventor,invnetor,professional
Hãy chắc chắn rằng bạn đang cài đặt phiên bản thích hợp của phần mềm Autodesk Inventor cho hệ điều hành của bạn. Inventor 2016 chỉ được hỗ trợ trên hệ điều hành 64-bit và không được cài đặt được trên hệ thống 32-bit.