Cách ẩn và hiện chi tiết trong NX 9

Sử dụng lệnh này để kiểm soát hiển thị đối tượng trong cửa sổ đồ họa. Có thể tập trung vào các đối tượng được chọn bằng cách tạm thời ẩn đi các đối tượng khác tạm thời.

Nếu muốn xem xét một bộ phận trong ngữ cảnh trong một bộ phận lắp ráp, có thể chọn các bộ phận che tầm nhìn và hide (ẩn) chúng đi. Khi xem xét xong, có thể sử dụng lệnh show (hiển thị) để nhìn thấy trở tại mọi bộ phận bị ẩn.

an nx 9 1 an nx 9 2

Không nhìn thấy các đối tượng bị ẩn, nhưng chúng vẫn nằm trong lịch sử và các tính toán của chi tiết, không giống như các đối tượng bị chặn (suppress). Cũng có thể tạo

một kết quả tương tự, với nhiều cách và kế hoạch hơn, bằng cách đưa các nhóm đối tượng lên các layers khác nhau và bật/tắt hiển thị các layers tương thích.

an nx 9 3

Trong môi trường Modeling, sau khi thiết kế, muốn ẩn đi các đối tượng nào, nhấp phải chuột vào đối tượng đó trên thanh Part Navigator, chọn Hide (ngược lại là Show)

Hoặc trên thanh Ribbon > tab View > Show and Hide [Ctrl + W]

Trong hộp thoại Show and Hide vừa xuất hiện, tích vào dấu – ở mục nào thì toàn bộ đối tượng của mục đó ẩn hết. Và ngược lại, dấu + là hiện. (Thường sau khi dựng hình xong cần ẩn các sketch, chọn vào dấu – mục sketch