Cách chia một đối tượng thành nhiều đối tượng ...

Cách chia một đối tượng thành nhiều đối tượng nhỏ trong mastercam

563
Cách chia một đối tượng thành nhiều đối tượng nhỏ trong mastercam 1.38/5 (27.50%) 8 votes

Two pieces: Chia đường cong thành hai đối tượng   tại điểm chia

- Chọn đối tượng

- Chọn điểm để chia

b. At length: Chia đường cong thành 2 đoạn với chiều dài cho trước

- Chọn đối tượng

- Nhập chiều dài

c. Mny pieces Chia đường cong thành nhiều đoạn có chiều dài bằng nhau

- Chọn đối tượng  , xác lập các thông số đoạn, chiều dài mỗi đoạn

- Chọn OK  để thực hiện lệnh.

  1. At intersection Chia các đường cong tại các giao điểm của chúng

- Chọn các đối tượng   cắt nhau

- Chọn OK kết thúc việc chọn

e. Cirle : Chia đường tròn thành các cùng tròn

- Chọn đường tròn, ENTER

- Nhập số đoạn chia

f . Spline to arcs: Chuyển đường Spline thành các cùng tròn và đường thẳng

- Chọn đối tượng

- Chọn Done kết thúc việc chọn

- Xác lập các thông số:

Dispose = K: giữ đường Spline

Dispose = B: dấu đường Spline

Dispose = D: xóa đường Spline

- Chọn Do it để thực hiện lệnh.

 

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang Quyền lợi học viên: