Cách lắp nhiều chi tiết trên một bề mặt trong Catia

Phần này hướng dẫn cách khởi tạo nhanh nhiều chi tiết giống nhau trên một bề mặt chi tiết trong Assembly.

  1. Mở File Pattern.CATProduct trong document.
  2. Lựa chọn chi tiết Part2 ngay trên màn hình hoặc trên cây thuyết minh.
  3. Nháy chuột vào biểu tượng Reuse Patterncatia16.1Khi đó hộp thoại Reuse Pattern xuất hiện .

 


catia16.2

  1. Trong hộp thoại bạn nên để ở chế độ “Keep link with the pattern ”.
  2. Trong phần Pattern trong hộp thoại bạn chọn RecPattern.1 bằng cách nháy chuột vào ngay chi tiết trên màn hình. Khi đó số lượng chi tiết bạn cần khởi tạo tự động hiển thị mặc định. Bạn cũng có thể thay đổi số lượng chi tiết tuỳ ý.
  3. Nhấn OK xác định hoàn thành công việc. Khi đó bạn thu được kết quả.

catia16.3