Cách lắp rắp có góc nghiêng giữa hai chi tiết trong Catia

Cách lắp rắp có góc nghiêng giữa hai chi tiết trong Catia

285
Hữu ích?

Phần này cho phép bạn tạo ra những góc mới từ hai chi tiết bạn đầu. Những góc này mang giá trị phù hợp với yêu cầu của bạn mà không phải là những góc mang giá trị mặc định.

Mở File AssemblyConstraint03.CATProduct trong document.

 1. Nháy chuột vào biểu tượng Angle Constraỉnt.
 2. Lựa chọn bề mặt liên kết tạo góc, ví dụ ở đây bạn chọn chi tiết màu xanh.

catia12.1

 

 1. Lựa chọn tiếp chi tiết cần quay so với chi tiết ban đầu ở đây bạn chọn chi tiết màu đỏ.

 

catia12.2

 1. Hộp thoại Angle Constraint xuất hiện. Trong hộp thoại Angle Constraint bạn có thể lựa chọn một trong bốn yếu tố sau đây để thấy được sự khác nhau.

*  Perpendicularity.

^ Angle.

•* Planar angle.

 

catia12.3

 1. Lựa chọn giá trị 400 vào phần Angle.
 2. Nháy chuột vào OK xác định hoàn thành công việc.
 3. Nháy chuột vào tiếp biểu tượngcatia11.3Khi đó bạn thu được kết quả.

catia12.4

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang Quyền lợi học viên:
 • Giảm 10% khi đăng ký khóa thứ 2
 • Giảm 20% khi đăng ký tiếp khóa thứ 3 trở đi
 • Được dạy bởi giảng viên có kinh nghiệm sư phạm và kinh nghiệm thực tế liên quan
 • Phụ đạo thêm ngoài giờ cho học viên mất tiết, không theo kịp chương trình.
 • Tặng giáo trình màu
 • Hỗ trợ file cài và cài đặt phần mềm miễn phí
 • Cấp chứng nhận hoàn thành khóa học miễn phí
 • GIới thiệu việc làm sau khi học xong.
 • Giảm 100.000 vnd cho học viên có  Laptop

  Giảm 200.000đ học phí + áo thun (150k) ( trừ autocad) cho 5 bạn đầu tiên khi đăng ký trong hôm nay.