Cách lắp rắp tiếp xúc trong Catia

Cách lắp rắp tiếp xúc trong Catia

317
Hữu ích?

Như đã giới thiệu ở trên, lệnh này cho phép bạn lắp hai bề mặt tiếp xúc với nhau.

  1. Mở File Constraint7.CATProduct trong document.
  2. Nháy chuột vào biểu tượng Contact Constraỉnt
  3. Lựa chọn bề mặt cần liên kết, ví dụ ở đây bạn chọn bề mặt màu đỏ.

 

catia10.1

  1. Lựa chọn tiếp bề mặt thứ hai, ở đây bạn chọn bề mặt màu xanh.
  2. Nháy chuột vào OK xác định hoàn thành công việc.
  3. Nhấn chuột vào biểu tượngKhi đó bạn thu được kết quả.

 

 

catia10.2

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang Quyền lợi học viên: