Cách sao chép nhanh đối tượng, lệnh Array on curve trong Jdpaint.

lenh arry 1

Có các tùy chỉnh khi xếp dãy lên đường.

Canh chỉnh các hướng đứng và ngang cho đối tượng.

Nằm trên đường, nằm dưới đường, nằm giữa đường.

Các chế độ hiệu chỉnh, oncurve

Xem các minh họa tương ứng ở dưới.

 

lenh arry 2 lenh arry 3 lenh arry 4 lenh arry 5 lenh arry 6lenh arry 7

 

 

 

 

Chế độ editing mode.

Hiệu chỉnh các thông số canh chỉnh của đối tượng.

On curve: hiệu chỉnh vị trí của nó trên đường mà nó được xếp dãy, 1 chính là toàn bộ chiều dài đường, 0,5 chính là trung điểm của đường.

 

Tùy chọn on width là tỉ lệ chiều rộng cho đối tượng, nó sẽ tự thu nhỏ hoặc phóng to theo tỉ lệ này.

lenh arry 8

Tỉ lệ theo chiều cao để thay đổi chiều cao của đối tượng.

 

lenh arry 9

Ngoài ra còn có các tùy chỉnh nhỏ.

Reverse Curve dùng để đổi hướng cho đường, khi đó vị trí của đối tượng sẽ thay đổi từ đầu này sang đầu bên kia của đường.

Reverse Shape: Đổi hướng của đối tượng

Delete Original curve Xóa đối tượng gốc

Normal distort: đối xứng đối tượng qua tâm của nó.

 Tài liệu tự học Jdpaint cơ bản và nâng cao
Khóa Jdpaint cho người đi làm