Cách sao chép nhiều chi tiết trong môi trường lắp ghép Catia

 1. Bước này hướng dẫn bạn gọi những chi tiết có sẵn ra nhiều lần theo như mong muốn.
 2. Để sử dụng lệnh này hãy vào mục ”Automatic switch to Design mode”
 3. Mở File Multi_Instantiation.CATProduct trong Document.
 4. Chọn phần tử bạn muốn ví dụ ở đây bạn chọn CRIC_BRANCH_3.

 

lghep 1

 1. Kích chuột vào biểu tượng Multi-InstantiationHộp thoại Multi- Instantiation xuất hiện.

 

lghep 2

 1. Mục Parameters cho phép ta định nghĩa bằng cách lựa chọn các thông số sau:

+ Khoảng cách và không gian.

+ Khoảng cách và chiều dài.

+ Không gian và chiều dài.

 1. Xác đinh hướng tính chất, ví dụ ở đây bạn chọn hướng x( có thể chọn một đường, một trục hoặc một đường viền trong không gian).
 2. Xem trước vị trí của các phần tử trong không gian.

lghep 3

 

 1. Đặt chế độ bật trong mục Define as Default nên các giá trị mà ta lựa chọn trong hộp thoại sẽ có giá trị.
 2. Nhấn chuột vào OK xác định hoàn thành công việc. Khi đó ta có 3 phần tử tạo thành theo phương x .

 

lghep 4

 1. Nhấn nút Apply thực hiện lệnh, nhưng hộp thoại vẫn mở cho phép lặp lại các bước như mong muốn.