Cách sử dụng lệnh extrude trong NX 9 và các tùy chọn

Cách sử dụng lệnh extrude trong NX 9 và các tùy chọn

931
Hữu ích?
Chọn đường hoặc tạo đường cần extrude.

Chọn hướng cần extrude.

 lenh nx 1

 

 

Trong mục Limits:

lenh nx 2

   

 

 Value: giá trị kích thước cần extrude

 

 Symét value: kích thước được nhập vào sẽ được chia đểu ra theo 2 bên, điểm đầu và điểm cuối có kích thước như nhau.

 

 Until Next: đùn đến mặt kế tiếp.

 

 Until Selected: giới hạn được chọn cho điểm đầu hoặc điểm cuối hoặc cả hai.

 

 Until Extended: nối phần extrude vào mặt hoặc vật được chọn.

 

 Through All: Cắt xuyên suốt

 

Mục Boolean:

Mục Darft: tạo góc nghiêng cho khối (section là đường được chọn extrude)

None: tạo khối mặc định  

lenh nx 3

 

Single-Sided: tạo Offset 1 phía so với section. Two-Sided: Offset về 2 phía Symmét: Offset đều về 2 phía so với section.

 

lenh nx 4Mục Setting: phần Body Type chọn Solid nếu tạo khối; chọn Sheet nếu tạo tấm.

 

 

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang Quyền lợi học viên:
 • Giảm 10% khi đăng ký khóa thứ 2
 • Giảm 20% khi đăng ký tiếp khóa thứ 3 trở đi
 • Được dạy bởi giảng viên có kinh nghiệm sư phạm và kinh nghiệm thực tế liên quan
 • Phụ đạo thêm ngoài giờ cho học viên mất tiết, không theo kịp chương trình.
 • Tặng giáo trình màu
 • Hỗ trợ file cài và cài đặt phần mềm miễn phí
 • Cấp chứng nhận hoàn thành khóa học miễn phí
 • GIới thiệu việc làm sau khi học xong.
 • Giảm 100.000 vnd cho học viên có  Laptop

  Giảm 200.000đ học phí + áo thun (150k) ( trừ autocad) cho 5 bạn đầu tiên khi đăng ký trong hôm nay.