Cách sử dụng lệnh Revolve trong phần mềm Jdpaint

Lệnh này dùng để tạo các đối tượng tròn xoay

Trình tự thực hiện

Chọn tiết diện

Chọn trục xoay thông qua hai điểm hoặc đường

Chọn hướng xoay, theo quy tác vặn đai ốc.

lenh rove 1

Các thông số cần quan tâm gồm:

Góc bắt đầu

Góc kết thúc

Các giá trị góc xoay này tùy thuộc vào hướng mà bạn chọn ban đầu , nó sẽ xoay góc sao cho chiều tiến là hướng mũi tên bạn chọn.

lenh rove 2 lenh rove 3