Cách tạo mặt phẳng nằm giữa hai mặt phẳng cho trước trong catia

  1. Mở File Planesl.CATParttrong document.
  2. Nhấn chuột vào biểu tượng Planes Repetition Khi đó hộp thoại Planes Repetition xuất hiện.
3. Lựa chọn hai mặt phẳng giới hạn bằng cách nháy trực tiếp vào chi tiết trên màn hình.

catia 1.1

 

 

Planel

 

catia 1.2

  1. Lựa chọn số lượng mặt phẳng nằm giữa hai mặt phẳng trên, ví dụ bạn nhập giá trị là 7 vào hộp thoại. Khi đó bạn thu được kết quả.

 

catia 1.3