Cách tạo vùng biên dạng kín, lệnh Weld region với Jdpaint.

Tạo phần biên dạng kín thông qua lấy các đường biên.

lenh wel 1 lenh wel 2

Không tick chọn delete orginal ent

lenh wel 3

Sao khi tạo được đường biên thì các đường gốc vẫn còn, bạn rê chuột và kéo để thấy nó chồng lên nhau.

lenh wel 4

3.16 Region offset

lenh wel 5

Region offset:

Dùng để offset tất cả các biên dạng

Offset cho tất cả chúng theo một đối tượng hoặc cho chúng thành từng đối tượng riêng rẽ, khi đó chúng.

Nhập khoảng cách offset

Số đường cần offset

lenh wel 6

 

Cho các tùy chọn cho góc, như không thay đổi sharp, bo cho góc và  chamfer để vát góc.

lenh wel 7

Một điều cần lưu ý với offset là khi offset vào trong inside thì tất cả các đường không chịu tác động của tùy chọn bo và  vát.


3.17 Trim Region

 

Vẽ biên dạng gồm hai hình chữ nhật và hình tròn như hình dưới.

Ta sẽ dùng hình chữ nhật để cắt cho hai hình chữ nhật.

lenh wel 8lenh wel 9

Kéo chọn  hình chữ nhật, hoặc chọn hai đường bằng cách nhấn shift để chọn cho hai đường.

Chọn đường tròn làm đường cắt.

Để tick Keep.. thì nó sẽ giữ phần bên trong.

lenh wel 10

Bỏ tick thì nó sẽ giữ phần bên ngoài.

lenh wel 11 lenh wel 12