Cách xác định khối lượng, tạo độ trong tâm chi tiết bằng Catia

Phần này cho phép bạn xác định được giá trị về khối lượng, toạ độ trọng tâm, độ lớn mômen, diện tích từng bề mặt và thể tích của cả khối.

  1. Mở File InertiaVolume.CATPart trong Document
  2. Nhấn chuột vào biểu tượng  .Khi đó hộp thoại Measuring Inertia xuất hiện đồng thời lựa chọn bề mặt cần xác định. Khi đó có kết quả.

catia18.1

 

  1. Lựa chọn một bề mặt khác để đo ví dụ là bề mặt có màu da cam như hình. Khi đó ta thu được kết quả.

catia18.2 catia18.3