Category Archives: Cad

DraftSight – Thử nghiệm phần mềm CAD 2D miễn phí từ Dassault Systemes

Hình 1. Logo của DraftSight Có thể nhiều người sẽ không quan tâm đến nó vì đã có AutoCAD của Autodesk, nhưng nếu là công ty thì đa phần bạn phải mua bản quyền, nếu không muốn tốn phí bạn có thể sử dụng phần mềm miễn phí DraftSight. Những gì phần mềm này mang […]