Category Archives: Esprit

Tùy chỉnh riêng cho Caption Manager Esprit

Chỉ định tên chú thích có ý nghĩa với các thiết lập tùy chỉnh trên công cụ và các trang công nghệ hoạt động trên ESPRIT. Nhà phát triển dữ liệu  sẽ nhận thấy điều này đặc biệt hữu ích bởi vì toàn bộ các chương trình Custom Setting Caption có thể được phát triển […]

Hệ tọa độ làm việc gia công tiện phần mềm Esprit

Tự động hóa quá trình thiết lập một dự án tiện bằng cách tự động tạo ra tọa độ làm việc chung và đưa các tính năng và hoạt động hiện tại của bạn di chuyển đến tọa độ việc thích hợp dựa trên định hướng của chúng. Turning Work Coordinates trong ESPRIT 2014 cải […]

Quản lý cấu hình chi tiết trong phần mềm Esprit 2014

Tạo và quản lý cấu hình chi tiết khác nhau, bao gồm cả việc chặn và không chặn tự động của hoạt động gia công, tất cả đều nằm trong tập tin  ESPRIT .esp duy nhất. Điều này cho phép người dùng thay thế việc lưu những cấu hình như vậy trên các tập tin […]

Mô Phỏng khối cho toàn bộ thành phần

Chạy mô phỏng tự động ẩn và hiển thị mô hình khối được chỉ định theo bộ biến đổi dao tự động trong Machine Setup. SolidMill Machine Setup và SolidTurn Machine Setup cho phép bạn chỉ định một mô hình khối cho mỗi trạm dao. Khi “Automatic Tool Changer” được kích hoạt cho các stations […]

Chấu kẹp Jaw Spinner dùng trong khi lập trình với Esprit

Chạy mô phỏng hoạt động tiện với chấu kẹp quay để tránh va chạm không được phát hiện với các hàm ở một vị trí cố định. Trong hoạt động tiện, mô phỏng hiển thị một khối nửa trong suốt biểu thị cho tiết diện của hàm như xoay 360 độ quanh trục chính. Chấu […]

Chức năng quản lý Tombstone Manager với phần mềm Esprit 2014

Xác định một khối ghép bởi số cạnh và sau đó nhanh chóng sao chép các chi tiết, tọa độ làm việc, và hoạt động. Tombstone Manager giúp dễ dàng lập chương trình một chi tiết đơn và sau đó sao chép trên nhiều bề mặt với nhiều tọa độ làm việc. Tombstone Manager có […]

Steady Rest Editor khi gia công Esprit 2014

Thông tin hình chỉnh sửa hoàn toàn về đường chạy dao ổn định còn lại, chẳng hạn như đường kính mở và khép kín và các điểm vị trí tiến dao và dốc. Teady Rest Editor cho phép bạn chỉnh sửa các hoạt động ổn định còn lại hiện tại khi cần thiết thay vì […]

Đánh số lại các dao trong chu trình Operation Esprit 2014

Thay đổi số dao dựa trên thứ tự của các hoạt động trong Operation Manager, chứ không phải là thứ tự của các dao trong Tool Manager. Số dao bắt đầu với một con số mà người dùng xác định và sẽ tăng liên tục bởi một số tăng quy định. Giá trị của việc […]

Phân loại chu trình nâng cao trong Esprit 2014

Sắp xếp hoạt động phay và tiện dựa trên các tọa độ điểm và dao của mỗi hoạt động và tiêu chí phân loại được xác định bởi người dùng, tương tự như khả năng phân loại cao cấp được tạo ra trong hoạt động ESPRIT cho EDM Sắp xếp các hoạt động nhanh chóng […]

Tự động kiểm tra các mã Gcode được xuất

Kiểm tra và xác nhận rằng thay đổi được thực hiện với các tập tin .asc là đúng và không gây ra bất kỳ thay đổi không mong muốn nào trong đầu ra NC code. Người sử dụng thiết lập một bộ các tập tin chi tiết ESPRIT và sau đó chạy Post test Automation […]