Category Archives: CAM

Gia công tinh thành hốc phay solidcam 2013

Phần này gồm hai tùy chọn để tùy chỉnh cách hớt bỏ vật liệu trong lần cắt cuối cùng. On offset: đường chạy dao cuối cùng sẽ  chạy trên đường có khoảng cách bằng tổng của bán kính dao và khoảng nới rộng phía cuối cửa đường chạy thô cuối cùng. Kết quả sẽ là một […]

Gia công hốc hở phay solidcam 2013

Complete Z-level Tùy chọn này cho phép các bạn có thể xác định bậc của các khoảng cách Z khi gia công nhiều hốc cùng một lúc. Khi hộp kiểm Complete Z-level không được chọn, SolidCAM sẽ gia công tất cả các lớp cắt trong hốc đầu tiên, sau đó mới chuyển sang gia công hốc tiếp […]

Thiết lập tham số phay hốc phay solidcam 2013

vPhần Levels. Phần này cho phép các bạn xác định khoảng cách Z mà tại đó dao bắt đầu di chuyển và nguyên công sẽ được thực hiện. Step down SolidCAM sử dụng các chiều sâu cắt không thay đổi để hình thành một hốc. Thông số Step down cho phép các bạn xác định chiều sâu cắt […]

Nguyên công phay hốc Pocket phay solidcam 2013

Trong nguyên công phay hốc, các bạn phải loại bỏ vật liệu từ bên trong một biên dạng kín.. SolidCAM cung cấp hai kiểu hốc như sau: Khi biên dạng gia công có một hay nhiều hơn một biên dạng, mà trong chúng không chứa bất kỳ một hay nhiều hơn một biên dạng kín, […]

Các thiết lập chế độ cắt Profile phay solidcam 2013

Rough Phần này cho phép các bạn có thể sử dụng để gia công thô biên dạng. Step down Khi gia công thô biên dạng, chiều sâu các lớp cắt là không đổi. Giá trị của Step down xác định khoảng cách giữa bề mặt đang gia công với bề mặt chưa gia công hoặc đã gia […]

Thêm phần cung bo cho đường dao phay solidcam 2013

Tùy chọn này cho phép các bạn thêm các bán kính cho các góc mà không cần thay đổi biên dạng hình học. Offsets Wall offset Tùy chọn này cho phép các bạn thiết lập một lướng dư gia công để lại trên thành sau khi gia công thô. Floor offset Tùy chọn này xác […]

Vát với chu trình Profile phay solidcam 2013

Tính năng này trong nguyên công Profile, Pocket và Contour 3D cho phép các bạn sử dụng mũi khoan để vát các cạnh của chi tiết. Trong phần Tool của hộp thoại operation, các bạn nhấp chọn Select. Hộp thoại Part Tool Table xuất hiện, sau đó các bạn chọn drill. Trong phần Levels của hộp thoại Operations, các bạn nhập kích thước của cạnh […]

Thiết lập lượng dư phay Profile phay solidcam 2013

Tùy chọn Rest material cho phép các bạn thiết lập các thông số để loại bỏ lượng vật liệu cần bỏ đi sau mỗi nguyên công. Tùy Chamfer cho phép các bạn gia công vát cạnh với dung cụ Center drill. Rest material Trong phay biên dạng, khi dao lớn được sử dụng để gia công xung quanh một biên […]

Phay biên dạng với kiểu xoắn ốc phay solidcam 2013

Dao sẽ chuyển động thành vòng xoắn ốc xung quanh biên dạng như hình dưới. Tùy chọn này cho phép các bạn có thể tăng hiệu suất gia công bằng cách bỏ qua vào dao/thoát dao tại mội khi chuẩn bị ăn phôi và thoát dao. Với tùy chọn này, dao chuyển động theo hình […]

Thiết lập các bước xuống dao cho biên dạng phay solidcam 2013

Tùy chọn này cho phép các bạn chọn loại chiều sâu cho biên dạng. ·         Constant SolidCAM hình thành một đường chạy dao mới chiều sâu không thay đổi. ·         Variable (Define) Các bạn có thể thiết lập một chiều sâu khác tại chiều sâu của các điểm khác nhau của biên dạng. . Chọn […]