Category Archives: CAM

Hiệu chỉnh đường chạy dao biên dạng phay solidcam 2013

Start/End Extension Phần này cho phép các bạn có thể thiết lập độ nới rộng của biên dạng được chọn. Các thông số Start và End thiết lập độ dài nới rộng thêm của điểm bắt đầu và kết tục của biên dạng được chọn. Phần nới rộng này sẽ tiếp xúc với biên dạng được chọn tại điểm […]

Thiết lập hình học gia công biên dạng phay solidcam 2013

Tùy chọn này cho phép các bạn có thể chỉnh sửa được hình dạng của biên dạng cho mỗi nguyên công. Hộp thoại Modify Geometry chp phép các bạn có thể chỉnh sửa được biên dạng gia công cho nguyên công hiện hành. Tool side Tủy chọn này cho phép các bạn có thể thiết lập được […]

Nguyên công gia công biên dạng Profiles phay solidcam 2013

Nguyên công này cho phép các bạn phay theo một đường biên dạng đã được xác định. Hình dáng của biên dạng này có thể là kín hoặc hở. Trong biên dạng phay, các bạn có thể sử dụng tùy chọn để điều chỉnh bù dao trái hay bì dao phải theo ý mong muốn. […]

Ý nghĩa và tùy chọn chiều sâu cắt khỏa mặt phay solidcam 2013

Tùy chọn này cho phép các bạn có thể nối liền các đường chạy dao thành các đường zíc-zắc thẳng đứng. Khi bắt đầu đường chạy dao, dao sẽ di thẳng chuyển xuống lắt cắt tiếp theo và sẽ bắt đầu gia công ngay tại điểm đó.   Khi các bạn chọn tùy chọn Zigzag  cho […]

Chế độ cắt trong Face Milling phay solidcam 2013

Overlap/Min. Overlap Tùy chọn này cho phép các bạn có thể xác định được khoảng dịch dao của dao giữa hai đường chạy dao liền kề. Tùy chọn này xác định Overlap của đường chạy dao kế tiếp. Nó có thể được xác định bằng phần trăm của đường kính dao hay một giá trị nào đó. […]

Thiết lập thông sô phay mặt đầu phay solidcam 2013

Phần Technology Phần này cho phép các bạn có thể thiết lập được các thông số công nghệ của nguyên công phay mặt đầu. Technology SolidCAM cung cấp cho các bạn các cách thực hiện chạy dao trong nguyên công phay mặt đầu: ·         Hatch Quá trình gia công sẽ chạy theo dạng lưới các […]

Giới hạn vùng gia công khỏa mặt phay solidcam 2013

·         Box Tùy chọn này sẽ tự động hình thành một khối hộp hình chữ nhật bao xung quanh chi tiết được chọn. Đường chạy dao sẽ bị giới hạn bởi vùng bị chứa trong trong khối hộp này. ·         Silhouette Tùy chọn này sẽ tự động tạo thành một cái bóng bao quanh chi […]

Nguyên công khỏa mặt Face Milling phay solidcam 2013

Phần Geometry Phần này cho phép các bạn có thể xác định vùng gia công cho nguyên công. Biên dạng hình học trong nguyên công phay mặt đầu sẽ được xác định trong hộp thoại Face Milling Geometry. Name Phần này cho phép các bạn có thể xác định tên của biên dạng hình học. Type […]

Nguyên công dùng đầu dò Probe phay solidcam 2013

 Nguyên công Probe cho phép các bạn có thể tiến hành các phép đo bằng cách sử dụng  đầu đo được gắn với máy CNC. Bằng nguyên công này, các bạn có thể xác định vị trí Home hay có thể đo các chi tiết khác nhau. Start Definition Mục này cho phép các bạn xác định […]

Các nguyên công phay solidcam 2013

Những công nghệ phay được tích hợp sẵn trong phần mềm cho phép các bạn  viết được chương trình cho tất cả các đặc tính của chi tiết để tạo ra một sản phẩm hoàn thiện. SolidCAM hiện hỗ trợ cho các bạn các nguyên công trong gia công phay như sau: Probe Face Milling […]