Category Archives: CAM

Thiết lập gia công dúi dao phay solidcam 2013

Plunging là một công nghệ để tách bỏ lớp vật liệu từ vùng gia công bằng cách sử dụng dụng cụ đặc biệt. Thay thế cho cách phay thông thường, dụng cụ sẽ chuyển động lên xuống giống như chuyển động của quá trình khoan. Tùy chọn này chỉ có thể sử dụng cho những […]

Gia công trôn ốc Trochoidal phay solidcam 2013

Tùy chọn này cho phép các bạn có thể thay thế các đường thẳng trong một đường chạy dao thành đường cong  với một bán kính không đổi. Tùy chọn này chỉ có thể sử dụng cho các nguyên công như Profile, Pocket và 3D Milling. Trong nguyên công Profile, Depth type bắt buộc phải là một hằng số. Trong nguyên công 3D […]

Gia công góc cạnh phay solidcam 2013

Các loại External corner Tùy chọn này cho phép các bạn có thể xác định các lớp cắt sẽ được nối với nhau như thế nào khi gia công vùng thành bên ngoài của chi tiết. Có các tùy chọn như sau: ·         Sharp corner Các đường chạy dao sẽ được tính toán để sử […]

Gia công mặt nghiêng phay solidcam 2013

Wall draft angle Tùy chọn này cho phép các bạn có thể sử dụng cho việc gia công những mặt phẳng ngiêng với một góc cố định trên cả một vùng gia công.. Lệnh này chỉ có thể sử dụng cho những nguyên công như Profile và Pocket. Trong nguyên công Profile, Depth type bắt buộc phải là một […]

Hiệu chỉnh chiều sâu gia công phay solidcam 2013

Final cuts Tùy chọn này cho phép các bạn có thể chia chiều sâu gia công thành hai vùng: Lệnh này chỉ có thể sử dụng cho các nguyên công như Profile, Pocket và Contour 3D. Trong nguyên công Contour 3D, the Tool side bắt buộc phải được thiết lập bù sang trái hoặc phải. Để sử dụng lệnh này, các bạn […]

Thiết lập kiểu đi dao phay solidcam 2013

Phần này cho phép các bạn có thể thiết lập các thông số công nghệ như:offsets, roughing và finishing data, depth type,..v..v.. Advanced Tab này chứa những thông số và tùy chọn ít được sử dụng đến. Advanced sort Tùy chọn này cho phép các bạn có thể thiết lập những kiểu gia công cho […]

Xuất chương trình gia công Gcode khi tiện solidcam 2013

Lệnh này cho phép ta xuất chương trình gia công ừ những nguyên công mà ta đã thiết lập trong phần mềm. File GCode này có thể chuyển sang hệ thống máy CNC để có thể gia công thực tế. Định dạng của file GCode này dựa trên hệ thống điều khiển mà ta đã […]

Thanh công cụ Simulation của solidcam 2013

Tương tự, SolidCAM cũng cho phép ta sử dụng thanh công cụ để điều khiển quá trình mô phỏng gia công trong chế độ này. v      Chế độ Rest Material simulation Chế độ mô phỏng này cho phép ta hiển thị chi tiết 3D  với lượng vật liệu còn sót lại trước và sau mỗi […]

Hiển thị vật liệu khi mô phỏng gia công tiện solidcam 2013

Show Material Tùy chọn này dùng để hiển thị lượng vật liệu bao quanh chi tiết sau mỗi nguyên công tiện. Check Tùy chọn này dùng để kiểm tra các lỗi xảy ra trong quá trình mô phỏng gia công: va chạm giữa dao cụ với chi tiết gia công, các đường chạy không,..và..và..;. Show […]

Các chề độ mô phỏng solidcam 2013

SolidCAM cung cấp cho ta các chế độ mô phỏng gia công như sau:   v      Chế độ Turning simulation Chế độ này hiển thị quá trình mo phòng gồm các đường chạy dao được hiển thị ở mặt cắt của chi tiết. Thanh công cụ Simulation Thanh công cụ cho phép ta có thể […]