Catia V5 R21 Win32/Win64 + SP1 + Online Docs + Video Tutorials | 30.0 GB


CATIA V5 là giải pháp hàng đầu cho sự thành công sản phẩm. Nó đề cập đến tất cả các tổ chức sản xuất, từ các OEM thông qua chuỗi cung ứng của chúng, đến sản xuất nhỏ độc lập.CATIA có thể được áp dụng cho một loạt các ngành công nghiệp, từ hàng không vũ trụ, máy móc, ô tô và công nghiệp, điện tử, đóng tàu, thiết kế nhà máy, và hàng tiêu dùng.Hôm nay, CATIA được sử dụng để thiết kế bất cứ thứ gì từ một máy bay đến đồ trang sức và quần áo.

Thông tin về CATIA V5 R21 P3
CATIA V5R21 cung cấp chất lượng hàng đầu các bề mặt chất lượng cao cho các bộ phận  trong ngành công nghiệp ô tô, với kinh nghiệm người dùng cao cấp từ CATIA Imagine & Shape

CATIA Imagine & Shape, xây dựng mô hình đất sét ảo dựa trên công nghệ phân khu bề mặt, cung cấp các công cụ bề mặt đẳng cấp thế giới để giải quyết các chi tiết hình dạng cơ thể chẳng hạn như cắt mặt cộng với công cụ khả năng sử dụng cao cấp cho các nhà thiết kế. Nhà thiết kế tận dụng lợi thế của thông tin phản hồi vẽ hình ảnh thời gian thực trong quá trình tạo. Điều này làm cho CATIA Imagine & Shape hoàn toàn phù hợp cho thiết kế các thành phần trong ngành công nghiệp ô tô.
CATIA V5R21 tiếp tục cải thiện bề mặt thiết kế cơ khí với công nghệ cải tiến lệnh Loft.
Lệnh Loft đã được tăng cường để xác định liên tục trong độ cong (G2) với phần hỗ trợ hoặc hướng dẫn hỗ trợ nơi mà trước đây chỉ có tính tiếp xúc liên tục được hỗ trợ. Khả năng này làm tăng chất lượng của Loft bởi vì bạn có thể xác định chính xác liên tục mà bạn muốn áp dụng trên tiết diện và đường dẫn. Cải tiến khác cho phép bạn tạo ra một bề mặt cực nhanh trong một click chuột. Trong lệnh Loft, một tiết diện và hai đường cong dẫn hướng giao nhau nhau tại một điểm là đủ để tạo ra hình dạng như vậy, dẫn đến tăng năng suất.
Khái niệm nghiên cứu có thể bắt đầu từ dữ liệu có từ 2D, với việc nhập trực tiếp các tập tin DXF và DWG, xử lý các nội dung của mỗi lớp 2D vào một bản vẽ cụ thể. Khái niệm này sau đó có thể được nghiên cứu tận dụng lợi thế của các tấm ngoài, cũng như của bất kỳ dữ liệu 3D có liên quan. Tạo ra tất cả dữ liệu này vào một tờ bản vẽ duy nhất đảm bảo chia sẻ nó bằng cách sử dụng các định dạng 2D bên ngoài bất cứ khi nào cần thiết.

CATIA V5  PHẦN Tutorial của đường đi dao.

PATH TOOL:
Hướng dẫn này có những gì nó cần cho bạn để trở thành một chuyên gia CATIA V5.Những đoạn phim này dễ làm theo và sẽ giúp bạn trở thành một chuyên gia CATIA và một nhà thiết kế rất nhanh.
Những đoạn phim này sẽ giảm thiểu đáng kể thời gian cần cho bạn để thành thục Phần mềm Catia. Hướng dẫn đầy đủ của chúng tôi đủ để thích ứng với bất kỳ mức độ kinh nghiệm thiết kế của người dùng Catia trước đó. Nó sẽ là một công cụ học tập tuyệt vời cho người mới bắt đầu, và cũng sẽ là một nguồn lực lớn cho một người sử dụng trước.
Hãy tham khảo danh sách dưới đây cho những gì được bao gồm trong các hướng dẫn.

VTN TUTORIALS:
I have included VTN video tutorials just in case you do not have already. They have a good section on the API and Macros. Just mount the iso and enjoy. Refer to list below for what is included in these tutorials.

CATIA PRO TUTORIALS:
Catia Pro – Video Tutorials included are;
Products and Assembly Design
Creating Parts – Including Wireframe and Surfacing
Drafting – Generative Drafting and Detailing
Structure Analysis – FEA Studies
Realistic Rendering
Catia Pro also covers much of the listed below and then some.
These are very good tutorials worth while grabbing. These require installation.

MAGNITUDE ENGINEERING V5 TUTORIALS:
Just mount the iso file and enjoy, covers a wide range of the basics for Catia.

NIAR PDF TUTORIAL:
I have also included a PDF from the Naional Institute for Aviation Research (NIAR) which is very good as well and steps you through the below, no part files are included;

– Part Design & Sketcher
– Assembly Design
– Drafting
– Kinematics
– Wireframe and Surfaces
– Functional Tolerancing & Annotation
– Stress Analysis
– Prismatic Machining
– Surface Machining
– ENOVIA LCA Basic Concepts
– ENOVIA LCA Advanced Concepts
– ENOVIA LCA Product Design

Linkdown: Đang up Mediafire

Tài liệu tự học catia cơ bản và nâng cao

Khóa học catia cho người đi làm

Cài đặtdownload Catiadownload Catia v5
Catia V5 R21 Win32/Win64 + SP1 + Online Docs + Video Tutorials | 30.0 GB CATIA V5 là giải pháp hàng đầu cho sự thành công sản phẩm. Nó đề cập đến tất cả các tổ chức sản xuất, từ các OEM thông qua chuỗi cung ứng của chúng, đến sản...