Category Archives: Catia

Hướng dẫn lập trình khoét và vát mép với phần mềm Catia

Click nút Boring and Chamfering ICon. Hộp thoại hiện ra. – Geometry Tab Page : – Nhập các thông số đường kính lỗ khoét, đường kính trên của mép vát, chiều sâu.Dao có hình như sau 2. Chọn Machining Strategy Tab Page : Có thêm điểm bù dao thứ 2 Second Compensation P2. – Chu […]

Các điểm cần lưu ý khi lập trình khoét lỗ phức tạp trên Catia

– Tạo chu trình khoét lỗ có sự ngừng trục chính Spindle Stop khi khoét song và dịch chuyển theo dao đi theo phương X, Y, Z một khoảng nào đó mới rút dao lên. Cái này thích hợp cho khoét những lỗ có các vị trí phức tạp. 1. Click nút Boring Spindle Stop […]

Tạo chu trình khoét rộng lỗ, khoả mặt lỗ với Catia

1. Click nút Counterboring.Hộp thoại hiện ra. – Geometry Tab Page : – Sự di chuyển của dụng cụ cắt sẽ như sau: 2. Chọn Machining Strategy Tab Page  để nhập các thông số gia công. – Các thông số tương tự như các chu trình trên + Di chuyển với tốc độ gia công […]

Các bước cần thiết để lập trình doa lỗ với phần mềm Catia

1. Click nút Reaming. – Geometry Tab page tương tự như các chu trình trên. 2. Chọn Machining Strategy Tab page để nhập các thông số gia công. – Chuyển động của dao sẽ thực hiện như sau: + Dao di chuyển với tốc độ gia công từ 1 đến 2. + Dừng dao Dwell. […]

Hướng dẫn tạo chu trình khoan lỗ sâu trong Catia

Khi khoan thì chu trình phải thực hiện nhiều lần ăn dao-rút dao cho đến khi khoan hết lỗ. Mỗi lần Cut thì dao sẽ rút lên trên cùng khoảng an toàn đầu tiên rồi sau đó lại tiếp tục di chuyển dao đến khoảng ăn dao an toàn của lần ăn dao tiếp theo […]

Hướng dẫn tạo đường chạy dao theo Contour cạnh trong Catia

1. Chọn Profile Contour ICon. Hộp thoại hiện ra. – Geometry Tab Page: + Mặt màu đỏ để định nghĩa thông số hình học cần thiết cho chu trình. Các thông số hình học khác không bắt buộc. + Ngoài ra còn có Relimiting 1 & 2 để định ra giới hạn Toolpath được tạo. […]

Tạo đường chạy dao Toolpath giữa Curve và Surface trong Catia

Tạo đường chạy dao Toolpath  giữa Curve và Surface. Toolpath sẽ dịch chuyển theo đường dẫn biên dạng và phay hết bề mặt Surface lựa chọn. 1. Click nút Profile Contouring ICon. Hộp thoại hiện ra. – Geometry Tab Pages: Thiết lập các thông số hình học. 2. Click vào Bottom màu đỏ trên ICon […]

Các thông số cần lưu ý khi gia công theo biên dạng 2 đường Curves trong Catia

– Dụng cụ cắt theo Contour giữa mặt trên Top và mặt dưới Bottom Plane trong lúc đó liên quan đến giới hạn hình học và các thông số gia công. 1. Click nút Profile Contouring ICon. Chọn Between Two Curves: – Geometry Tab Page: Mở trang thiết lập thông số hình học. – Top […]

Lập trình phay theo biên dạng biên giữa 2 mặt phẳng trong Catia

Click nút Profile Contouring ICon. Hộp thoại hiện ra. Để tạo được chu trình chạy dao Toolpath theo biên dạng biên giữa 2 mặt phẳng, cần phải định nghĩa các thông số sau: – Geometry : + Relimiting Element 1&2: 2 đối tượng (điểm, đường, cạnh) sẽ giới hạn đường Contour Profile khi tạo đường […]

Hướng dẫn tạo chu trình phay theo đường Curve cho trước bằng phần mềm Catia

1. Click nút Curve Following ICon. Hộp thoại hiện ra. – Để tạo chu trình phay theo đưòng Curve cần phải định nghĩa thông số sau: – Geometry : Thông số hình học. Click vào đường màu đỏ để chọn Curve cần tạo đường chạy dao. Click đúp vào Text 0mm để nhập chiều sâu […]