Category Archives: Catia

Các bước lập trình chạy dao giữa các điểm với Catia

. Click nút Point to Point ICon. Hộp thoại xuất hiện. 2. Chọn Strategy Tab Page . Trang này gồm 2 trang: – Motions: Tạo các điểm chuyển động của dao. Bao gồm một List các điểm với các thuộc tính cua nó. + Goto Point : Chọn các điểm dụng cụ cắt đi qua. […]

Tạo chu trình gia công thô một chi tiết Part từ một phôi thô bằng Catia.

Chương trình sẽ gia công thô cả chi tiết theo dạng hình học của chi tiết từ phôi thô đó. Click nút Prismatic Roughing. Hộp thoại xuất hiện. Click vào tab  để xác định các thông số hình học chi tiết. – Rough Stock: Xác định phôi thô, ở đây là xác định cả khối […]

Hướng dẫn lập trình gia công mặt phẳng bằng Catia.

Click nút Facing Operation ICon. Hộp thoại hiện ra. Click Tab Geometry . – Offset on top: Offset từ mặt phẳng top (là mặt phẳng trên cùng của phôi). – Offset on Contour: Offset từ đường Contour xác định ra mặt face cần gia công. – Offset on Bottom: Mặt phẳng chi tiết cần được […]

Hướng dẫn lý thuyết, thực hành lập trình phay hốc Pocket từ A đến Z

Một chu trình Pocket có thể được tạo để gia công: + Closed Pockets: Dụng cụ cắt được giới hạn bởi đường bao kín cứng. + Open Pockets: Dụng cụ cắt ở vùng có ít nhất một đường bao mềm. 1. Closed Pockets: – Tạo một chu trình phay trong chương trình khi Pocket được […]

Cách xuất Code gia công bằng phần mềm Catia.

Để tạo mã NC Code, trình Post Processors được sử dụng theo các nhà cung cấp như CENIT; Intelligent Manufacturing Software (IMS), và ICAM Technologies Corporation. – Để chọn trình Post Processors mong muốn ta làm như sau: Tools > Options > NC Manufacturing > Output Tab. PP Path không phải điều chỉnh cần giữ […]

Ý nghĩa các nút lệnh trong quá trình chạy mô phỏng gia công Catia

– Mô phỏng ToolPath chu trình gia công. 1. Chọn chu trình gia công và Click nút Replay hoặc Right Click và chọn Replay trong Menu ngữ cảnh hiện ra. Hộp thoại Replay hiện ra: – Feedrate: Tốc độ dụng cụ cắt hiện thời. – X, Y, Z: Toạ độ mũi Tip dụng cụ cắt. […]

Tạo hệ trục tọa độ gia công trong Catia

– Lệnh này dùng để tạo một hệ trục toạ độ gia công và gốc toạ độ gia công trong chương trình. Nó là hệ toạ độ dùng để tính toán đường dụng cụ Toolpath. – Ví dụ: Các toạ độ xuất ra được tính toán trong hệ toạ độ gia công AXS1 với gốc […]

Các thiết lập cơ bàn cho quá trình gia công trong Catia

Tạo một phần chu trình gia công trong tiến trình sản xuất. Khi mở một NC Manufacturing Workbench trên một tài liệu CATPart hoặc CATProduct, tài liệu gia công sẽ khởi động mới một phần chu trình gia công mặc định. – Khi muốn tạo một Part Operation mới, hoặc khởi tạo NC từ Start […]

Hướng dẫn lập trình gia công vét lại lượng dư của nguyên công trước đó bằng Catia

– Chu Pencil Operation thường được dùng để gia công phần đỉnh giao cắt của 2 Surfaces được bỏ lại bởi chu trình gia công trước. 1. Click nút Pencil ICon. Hộp thoại xuất hiện tại Geometry Tab Page . – Chọn các thông số hình học tương tự như các chu trình gia công […]

Tạo chu trình phay xoắn ốc, Spiral Milling bằng Catia

– Chu trình Spiral Milling (phay xoắn ốc) gia công rất tốt Surface mà không cần sử dụng những dụng cụ cắt nhỏ đặc biệt. Nó đưa ra những kết quả đặc biệt cho vùng tương đối phẳng. Sử dụng kiểu chu trình này để tối ưu hoá thời gian gia công bằng cách giảm […]